ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΣΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Επενδυτικές Προτάσεις Δ' Τριμήνου 2015
Όλα όσα χρειάζεστε για να πραγματοποιείτε συναλλαγές με σιγουριά


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε τις Επενδυτικές Προτάσεις τώρα


Η έκθεση με τις Επενδυτικές Προτάσεις για το Δ' Τρίμηνο του 2015 δημοσιεύθηκε και μπορείτε τώρα να την αποκτήσετε δωρεάν. Με εξειδικευμένες απόψεις για τα τρέχοντα γεγονότα και επενδυτικές ιδέες από τη στρατηγική μας ομάδα, οι Επενδυτικές Προτάσεις μπορούν να σας προσφέρουν μια καλύτερη κατανόηση του τι ενδέχεται να συμβεί σύντομα, ώστε να προετοιμαστείτε και να κινηθείτε αναλόγως.

NEO: Τώρα μπορείτε να ακούσετε τις Επενδυτικές Προτάσεις μας! Εγγραφείτε στο iTunes Podcast και ακούστε την ανάλυση δωρεάν:

Συνδρομή στο iTunes

Αποκτήστε εύκολα την έκθεση και διαβάστε όλες τις εκτιμήσεις για τις επενδύσεις, συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα.

Οι αναλυτές μας

Responsive image
Steen Jakobsen
Επικεφαλής Οικονομολόγος
Responsive image
Ole S. Hansen
Επικεφαλής Στρατηγικής Εμπορευμάτων
Responsive image
Mads Koefoed
Επικεφαλής Μακροοικονομικής Στρατηγικής
Responsive image
John J. Hardy
Επικεφαλής Στρατηγικής Συναλλάγματος
Responsive image
Simon Fasdal
Επικεφαλής Προϊόντων Σταθερού Εισοδήματος
Responsive image
Kay Van-Petersen
Αναλυτής Μακροοικονομικής Στρατηγικής για την Ασία​​​
Responsive image
Peter Garnry
Επικεφαλής Στρατηγικής Μετοχών

Αποποίηση ευθύνης και προειδοποίηση κινδύνου
Η Saxo Bank δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κάθε αποδέκτη, ο οποίος υφίσταται απώλεια από τη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την δεδομένη σύσταση. Όλες οι επενδύσεις εμπεριέχουν ένα ρίσκο και μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε κέρδη όσο και σε ζημιές. Συγκεκριμένα οι επενδύσεις σε προϊόντα με μόχλευση, όπως είναι για παράδειγμα το συνάλλαγμα, τα παράγωγα και τα εμπορεύματα μπορεί να είναι πολύ κερδοσκοπικές και τα κέρδη και οι ζημιές μπορεί να αυξομειώνονται βίαια και γρήγορα. Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές και όλοι οι παραλήπτες πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και να συμβουλεύονται τον / τους χρηματοοικονομικό(-ούς) τους σύμβουλο(-ους) προκειμένου να καταλάβουν τους κινδύνους που περιέχονται και να εξασφαλίσουν την καταλληλότητα ( ή μη) της κατάστασής τους πριν κάνουν οποιαδήποτε επένδυση, εκποίηση ή συναλλαγή. Όσοι κίνδυνοι αναφέρονται εδώ, εάν αναφέρονται κάποιοι, δεν μπορεί να είναι ούτε να θεωρηθεί ότι είναι, ούτε μία περιεκτική αποποίηση κινδύνου ούτε μία περιεκτική περιγραφή τέτοιων κινδύνων. Οποιαδήποτε γνώμη σε αυτό το κείμενο μπορεί να είναι προσωπική του συγγραφέα και μπορεί να μην αποτυπώνει τη γνώμη της Saxo Bank και όλες οι γνώμες είναι υποκείμενες σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση ( τόσο προηγουμένως όσο και έπειτα από την αλλαγή).

​Η Saxo Bank A/S δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που μπορεί προκληθεί από επένδυση βάσει οποιασδήποτε σύστασης, πρόβλεψης ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης δεν πρέπει να θεωρούνται ρητή ή σιωπηρή υπόσχεση, εγγύηση ή υπαινιγμός από μέρους της Saxo Bank ότι οι πελάτες θα ωφεληθούν από τις στρατηγικές που περιγράφονται στο παρόν ή ότι οι απώλειες που συνδέονται με αυτήν μπορούν ή θα περιοριστούν.

​Διαβάστε περισσότερα εδώ​​

Saxo Bank Essential Trades Q3 2015 Page Scroll up.