• ​​Περισσότερες συναλλαγές. Χαμηλότερες χρεώσεις. ​

  Επωφεληθείτε από χαμηλές τιμές, από μόλις 6 USD ανά συναλλαγή ​
  για 100 ή περισσότερες συναλλαγές κάθε μήνα. ​

  ​​ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΑ

CFDs Μετοχών

Πραγματοποιώντας συναλλαγές σε CFDs Μετοχών μπορείτε να επενδύσετε στην άνοδο ή στην πτώση των αγορών. Επιπλέον, δεδομένου ότι για τις συναλλαγές στα CFDs γίνεται χρήση Περιθωρίου Ασφάλισης, έχετε την δυνατότητα να επωφεληθείτε ακόμα και από τις μικρές διακυμάνσεις των αγορών.

Πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, ευέλικτα Περιθώρια Ασφάλισης, εξαιρετική εκτέλεση εντολών

Με χαμηλές προμήθειες και πλήρη διαφάνεια στην τιμολόγηση, η Saxo Bank σας δίνει πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές μέσα από την επενδυτική πλατφόρμα της, με τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Επενδύστε σε 8.800 CFDs Μετοχών από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια παγκοσμίως.
 • Εκμεταλλευτείτε την πτωτική πορεία μιας αγοράς – μέσω της ανοιχτής πώλησης (Short selling). Μπορείτε να έχετε κέρδος σε πτωτική αγορά ή να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο σε υφιστάμενες θέσεις μετοχών που έχετε.
 • Χαμηλές απαιτήσεις Περιθωρίου Ασφάλισης, που σας επιτρέπουν να μοχλεύσετε τις θέσεις σας μέχρι και 20 φορές.
 • Οι ζωντανές τιμές σας παρέχουν άμεση εκτέλεση και πολύ συχνά, μεγαλύτερη ρευστότητα.
 • Επωφεληθείτε από την καλύτερη εκτέλεση εντολών, στη σωστή τιμή, από την τράπεζα που εμπιστεύεστε.

Διαφανής τιμολόγηση

Η Saxo Bank παρέχει τα CFDs Μετοχών στην καλύτερη δυνατή τιμή, βασισμένη στην πραγματική τιμή των Μετοχών.

Σε μια κίνηση να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια στην αναπτυσσόμενη αγορά των CFDs Μετοχών, τον Σεπτέμβριο του 2011, η Saxo Bank έγινε το πρώτο χρηματοοικονομικό ίδρυμα που δημοσίευσε τις πραγματοποιημένες συναλλαγές σε CFDs μέσω των πλατφορμών μας, στην έκθεση BOAT της Markit.

Επωφεληθείτε από την πρακτική Smart Order Routing κατά τις συναλλαγές σας σε CFDs Μετοχών

Δεν προέρχεται όλη η ρευστότητα μιας μετοχής από το κύριο χρηματιστήριο που αυτή διαπραγματεύεται. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές μέχρι και η μισή ρευστότητα της Μετοχής προέρχεται από δευτερογενείς εναλλακτικές αγορές – στην Ευρώπη αυτές ονομάζονται Multilateral Trading Facilities (MTFs).

Στη Saxo Bank ενισχύουμε την εμπιστοσύνη στην εκπλήρωση των εντολών σας στην τιμή που επιθυμείτε. Οι επενδυτικές μας πλατφόρμες αυτόματα αναζητούν όλα τα χρηματιστήρια και δίκτυα στα οποία διαπραγματεύεται η Μετοχή και βρίσκουν την καλύτερη δυνατή τιμή για εσάς.

ΝΕΟ! Άμεση πρόσβαση στην αγορά

Η πρόσβαση στα CFDs μετοχών με τη Saxo Bank διέπεται από πλήρη διαφάνεια και υπάρχουν οφέλη από την ρευστότητα, δεδομένου ότι η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) εκτελείται πάντα σε άμεση πρόσβαση στην αγορά (DMA), όπου όλες οι εντολές δρομολογούνται σε εποπτευόμενες αγορές και άλλες πηγές ρευστότητας μέσω του συστήματος έξυπνης δρομολόγησης τιμών.

Get a FREE 20 day Demo Account

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SAXOTRADER

Πραγματοποιήσετε εικονικές συναλλαγές κάτω από πραγματικές συνθήκες ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ και ΚΑΝΕΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΡΑ!

ΔΩΡΕΑΝ  DEMO ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ!

Χαμηλές προμήθειες

Η Saxo Bank σας δίνει τη δυνατότητα να μοχλεύσετε την επένδυσή σας σε CFDs Μετοχών μέχρι και 20 φορές (το Απαιτούμενο Περιθώριο ασφάλισης είναι 5%) ενώ σε 6.000 CFDs Μετοχών το απαιτούμενο Περιθώριο Ασφάλισης είναι το πολύ 15%.
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαπραγματευτείτε CFDs κατά την δημοπρασία κλεισίματος

Οι εντολές σας σε CFDs μπορούν αυτόματα να συμμετέχουν στις δημοπρασίες κλεισίματος των χρηματιστηρίων, οι οποίες υποστηρίζονται από την πλειονότητα των χρηματιστήριων σε Ευρώπη και Ασία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι Δανικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κατηγοριοποιούν τα προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες τους, βάσει της πολυπλοκότητας και του κινδύνου που ενέχουν αυτά, σε τρείς κατηγορίες: πράσινη, κίτρινη ή κόκκινη.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ​ για να ενημερωθείτε για την κατηγορία ρίσκου στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο προϊόν.​​​​