Σεμι​νάριο "Options"
  • ​​Ημερομηνία:​​ Πέμπτη 19 Μαΐου​ 2016
  • Ώρα: 17.30 - 20.00
  • Χώρος Διεξαγωγής: Γραφεία Saxo Bank (Βασ. Σοφίας 4, 106 74 Αθήνα)
  • Κόστος: Δωρεάν
  • Εισηγητής: Χρήστος Πολίτης, Senior Associate-Private Sales, Saxo Bank 
Κατά τη διάρκεια του εισαγωγικού σεμιναρίου, παρουσιάζονται οι έννοιες και η λειτουργία των Options (Δικαιώματα Προαίρεσης) στο Forex και τα Εμπορεύματα, ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να πραγ​ματοποιούν τις επενδύσεις τους με μεγαλύτερη ασφάλεια ή να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο (hedging) σε υπάρχουσες θέσεις.

​​Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει τα εξής:
  • ​Βασική ορολογία στα Options
  • Λειτουργία των Options στο Forex και τα Εμπορεύματα
  • Τιμολόγηση των Options
  • Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα
  • Περιθώριο ασφάλισης & Αντιστάθμι​ση κινδύνου

 

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους Όρους & Προϋποθέσεις​ για τα σεμινάριά μας, προτού δηλώσετε συμμετοχή.​​​​​​​​​​​