Πώς να διαφοροποιήσετε τις επενδύσεις σας με τα CFDs Δεικτών

Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που πρέπει να λάβει υπόψη ένας επενδυτής κατά τη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου του είναι η διαφοροποίηση των επενδύσεων. Μέσω της κατανομής των επενδύσεων σε διαφορετικά προϊόντα και αγορές, οι επενδυτές μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους, ιδιαίτερα σε περιόδους μεταβλητότητας στις αγορές. Το κλειδί για την επιτυχημένη διαφοροποίηση βρίσκεται στην επιλογή μιας σειράς επενδυτικών προϊόντων που αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο γεγονός και οι αποδόσεις τους, ιστορικά, κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Το σκεπτικό πίσω από τη διαφοροποίηση είναι ξεκάθαρο. Εάν μια κατηγορία επενδυτικών προϊόντων ή μια επένδυση στο χαρτοφυλάκιό σας δεν αποδίδει ικανοποιητικά, το ευρύ φάσμα επενδύσεων θα σας επιτρέψει να αντισταθμίσετε τις επιπτώσεις της κακής αυτής πορείας στη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου σας.


Τοποθετηθείτε στην αγορά χωρίς να έχετε στην κατοχή σας το υποκείμενο επενδυτικό προϊόν
Ένας άλλος τρόπος να μειώσετε τις αρνητικές εκθέσεις στο χαρτοφυλάκιό σας είναι η τοποθέτηση σε επενδυτικά προϊόντα χωρίς να έχετε στην κατοχή σας τα υποκείμενα προϊόντα. Τα CFDs, και ειδικότερα τα CFDs Δεικτών, αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή προϊόντα για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Τα CFDs (Συμβόλαια επί της Διαφοράς) αποτελούν παράγωγο προϊόν, το οποίο προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα να τοποθετηθούν στην αγορά και να διαπραγματεύονται σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές της τιμής, χωρίς να απαιτείται να έχουν στην κατοχή τους το υποκείμενο προϊόν. Με τα CFDs Δεικτών οι επενδυτές μπορούν να καταγράψουν κέρδη, προβλέποντας εάν η αξία του υποκείμενου προϊόντος –δηλαδή ενός συγκεκριμένου χρηματιστηριακού δείκτη– θα σημειώσει άνοδο ή πτώση.

Οι μετοχές αποτελούν από τις πλέον δημοφιλείς και γνωστές χρηματοοικονομικές επενδύσεις, γεγονός που απλοποιεί τη μετάβαση στις επενδύσεις σε CFDs Δεικτών. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν τη συνολική αξία των υποκείμενων εισηγμένων εταιρειών σε κάποια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αγορά. Από τους πιο γνωστούς δείκτες είναι  ο S&P500, ο οποίος περιλαμβάνει 500 μεγάλες εταιρείες που είναι εισηγμένες είτε στο NYSE είτε στο Nasdaq. Όταν κάποιος επενδύει στον δείκτη S&P500, ουσιαστικά επενδύει στη συνολική απόδοση των 500 αυτών εταιρειών. Πρόκειται για έναν δημοφιλή δείκτη, καθώς θεωρείται αντιπροσωπευτικός της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ και η απόδοσή του συνήθως αποτυπώνει ευρύτερες τάσεις της αμερικανικής οικονομίας.

Γενικά, οι χρηματιστηριακοί δείκτες αντιδρούν έντονα στα οικονομικά στοιχεία και ειδήσεις. Ως εκ τούτου, είναι πιο εύκολο για έναν επενδυτή να κάνει προβλέψεις και να προχωρήσει σε συναλλαγές σε αυτούς τους δείκτες, σε σχέση με την παρακολούθηση μεμονωμένων εταιρειών. Οι πιο δημοφιλείς δείκτες απαρτίζονται από «blue chip» μετοχές (μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης) και συνήθως η απόδοσή τους αποτελεί σημείο αναφοράς για την απόδοση της αγοράς της χώρας στην οποία εδρεύουν.

Αυξανόμενη προτίμηση των Ευρωπαίων επενδυτών για τα CFDs Δεικτών
Οι πελάτες της Saxo Bank στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για τα CFDs Δεικτών, με το 23% αυτών να πραγματοποιεί ήδη συναλλαγές σε αυτά τα προϊόντα. Μεταξύ των δεικτών που προτιμούν περισσότερο οι πελάτες της Saxo Bank στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης συγκαταλέγονται οι δείκτες Germany 30, US SPX500, US 30 Wall Street, US Tech 100 NAS και UK 100.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι πέντε δείκτες συγκεντρώνουν την προτίμηση των επενδυτών της Saxo Bank στην Ευρώπη, καθώς ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των CFDs Δεικτών είναι η γεωγραφική διαφοροποίηση. Το τελευταίο διάστημα οι εγχώριες χρηματιστηριακές αγορές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχουν καθηλωθεί λόγω των χαμηλών αποδόσεων πρόσφατα και οι επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες έξω από τις τοπικές αγορές. Επιλέγοντας τις συναλλαγές σε δείκτες, οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση σε χρηματιστηριακές αγορές σε όλον τον κόσμο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι ίδιοι – Αθήνα, Βαρσοβία, Πράγα, Κωνσταντινούπολη ή Μόσχα.

Διασπορά κινδύνου και μείωση της έκθεσης στην αγορά
Η επένδυση σε έναν χρηματιστηριακό δείκτη θεωρείται χαμηλότερου κινδύνου σε σχέση με την επένδυση σε μεμονωμένες μετοχές, γεγονός που καθιστά τους δείκτες ιδανικό εργαλείο διαφοροποίησης. Επενδύοντας σε μια ομάδα μετοχών, οι επενδυτές επιτυγχάνουν τη διασπορά του κινδύνου στο σύνολο της αγοράς. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των CFDs Δεικτών είναι ο ξεκάθαρος και απλός τρόπος επένδυσης. Οι επενδυτές απλώς καταχωρούν μια εντολή για τον δείκτη και εάν έχουν υποθέσει σωστά ότι η αξία του δείκτη θα αυξηθεί, θα κερδίσουν τη διαφορά στην αξία. Δεδομένου ότι οι επενδυτές δεν έχουν στην κατοχή τους το υποκείμενο προϊόν, τα έξοδα συναλλαγών είναι χαμηλότερα και –σε αντίθεση με την επένδυση σε μετοχές– δεν υπάρχουν περιορισμοί στις θέσεις πώλησης. Συνεπώς, οι επενδυτές μπορούν να καταγράψουν κέρδη είτε η αγορά σημειώσει άνοδο είτε πτώση.

Επιπλέον, τα CFDs είναι προϊόντα που λειτουργούν με περιθώριο ασφάλισης. Επομένως, οι επενδυτές πρέπει να καταβάλουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους αγοράς του υποκείμενου προϊόντος. Παρόλο που η επένδυση σε CFDs προσφέρει τη δυνατότητα για μεγαλύτερες αποδόσεις, σε σχέση με τα παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα, υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να οδηγήσει σε υψηλότερες ζημίες.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό οι επενδυτές να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκπαιδευτούν επαρκώς σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα που επιλέγουν και να διασφαλίζουν ότι κατανοούν όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επένδυσης. Αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν την πραγματοποίηση μιας επένδυσης, αλλά έχει ακόμη κρισιμότερο ρόλο σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας. Στη Saxo Bank αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την εκπαίδευση των επενδυτών. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να αποκτήσουν μακροπρόθεσμη πρόσβαση στην επενδυτική αγορά και να επωφεληθούν από όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές.