Συναλλαγές σε Futures στην πλατφόρμα SaxoTraderGΟ

Συναλλαγές σε Futures  στην πλατφόρμα SaxoTraderGΟ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ​

 1.  Ας ξεκινήσουμε με τη δημιουργία μιας νέας Λίστας Παρακολούθησης. Πατήστε στο αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε + Νέα λίστα.
 2. Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης το όνομα του εμπορεύματος που επιθυμείτε. Για το παράδειγμά μας, πληκτρολογήστε «Gold».
 3. Επιλέξτε το προϊόν με το μπλε εικονίδιο FU δίπλα στο Gold και στη συνέχεια πατήστε ΕΝΤΑΞΕΙ.
 4. Πατήστε στο μπλε εικονίδιο FU και στη συνέχεια πατήστε ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ.​

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 1. Ανοίγει το παράθυρο του Δελτίου Συναλλαγής και δεδομένου ότι  τα Futures είναι χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμο προϊόν, μπορείτε είτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές στις τρέχουσες τιμές της αγοράς ή να καταχωρίσετε εντολή για μια προκαθορισμένη τιμή.
 2. Συμπληρώστε τον αριθμό των LOTS που θέλετε να διαπραγματευτείτε. Για παράδειγμα, 1 lot σημαίνει ότι θα διαπραγματευτείτε 1 συμβόλαιο χρυσού που αντιστοιχεί σε 100 ουγγιές. Σημειώνεται ότι απαιτείται συνδρομή προκειμένου να μπορείτε να παρακολουθείτε τις πραγματικές τιμές των χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων προϊόντων. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να παρακολουθείτε τις τιμές μόνο με χρονική καθυστέρηση.
 3. Προκειμένου να πραγματοποιήσετε συναλλαγές στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, επιλέξτε το Market Εντολή στο πεδίο ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ. Πατήστε Εμφάνιση περισσότερων στο κάτω μέρος του Δελτίου Συναλλαγής για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το Αρχικό Περιθώριο Ασφάλισης, το Περιθώριο Διατήρησης, την Ημερομηνία Λήξης και την Ημερομηνία Ειδοποίησης.
 4. Επιλέξτε ΑΓΟΡΑ αν περιμένετε ότι η τιμή θα κινηθεί ανοδικά, ή ΠΩΛΗΣΗ αν περιμένετε ότι η τιμή θα καταγράψει πτώση. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παράθυρο Επιβεβαίωσης Υποβολής Εντολής, όπου μπορείτε να επαληθεύσετε τα στοιχεία της εντολής σας. Εφόσον συμφωνείτε, πατήστε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ για να καταχωρίσετε τη συναλλαγή.
 5. Στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης σας θα εμφανιστεί το παράθυρο Επιβεβαίωσης Συναλλαγής αν η εντολή market που δώσατε εκτελεσθεί. Πατήστε ΟΚ για να κλείσει.​

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

 1. Μπορείτε να δείτε τη νέα θέση στο πεδίο Θέσεις στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να κλείσετε μια ανοιχτή θέση ή να καταχωρίσετε μια σχετική εντολή, όπως μια εντολή Stop Loss ή μια εντολή Limit, απευθείας από αυτό το πεδίο.
 2. Για να καταχωρίσετε μια σχετική εντολή Limit ή Stop πατήστε στην αντίστοιχη ένδειξη και επιλέξτε τις τιμές Stop και Limit που επιθυμείτε.
 3. Μπορείτε να ορίσετε τις εντολές σας με βάση είτε το Ποσοστό ή είτε το Επίπεδο τιμής.

  Πατήστε στην αντίστοιχη στήλη που επιθυμείτε. Για το παράδειγμά μας, επιλέγουμε το επίπεδο τιμής. Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση πατήστε στο ΔΩΣΤΕ ΕΝΤΟΛΗ.
 4. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παράθυρο Επιβεβαίωση Εντολής. Επαληθεύστε τα στοιχεία της εντολής που εμφανίζονται και πατήστε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ για να καταχωρίσετε την εντολή σας.
 5. Στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται το παράθυρο Ειδοποιήσεων για επιβεβαίωση ότι η εντολή σας έχει καταχωρηθεί. Πατήστε ΟΚ για να κλείσει.
 6. Για να δείτε τις ανοιχτές εντολές σας πατήστε στο Εντολές στο κάτω μέρος της οθόνης. Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα για ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ή ΑΚΥΡΩΣΗ των σχετικών εντολών που καταχωρίσατε.

  Μπορείτε να κλείσετε αμέσως μια Ανοιχτή Θέση από το πεδίο Θέσεις, επιλέγοντας την τιμή στη στήλη Κλείσιμο. Σε περίπτωση που διατηρείτε πολλαπλές θέσεις σε ένα προϊόν, θα πρέπει να επιλέξετε το σύμβολο "+" που βρίσκεται δίπλα στη θέση που επιθυμείτε να κλείσετε και στη συνέχεια να πατήσετε την αντίστοιχη τιμή στη στήλη KΛΕΙΣΙΜΟ. Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο για το Κλείσιμο Θέσης, από το οποίο μπορείτε είτε να καταχωρίσετε την εντολή σας στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, ή να την αλλάξετε σε εντολή Limit ώστε να έχετε πιο γρήγορη εκτέλεση με τη βοήθεια μιας επιθετικής εντολής Limit. Πατήστε το ΔΩΣΤΕ ΕΝΤΟΛΗ για να κλείσετε τη θέση σας.
 7. Στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται το παράθυρο Ειδοποιήσεων για επιβεβαίωση ότι η εντολή σας έχει καταχωρηθεί, ενώ θα δείτε επίσης αν εκτελέσθηκε. Πατήστε ΟΚ για να κλείσει.
 8. Μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα Διαγραμμάτων από το Διαγράμματα που βρίσκεται δίπλα από την Επισκόπηση στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης. Η δυνατότητα σύνδεσης των πεδίων σάς επιτρέπει να δείτε το διάγραμμα για το Future του Χρυσού. Επιπλέον, στο διάγραμμα εμφανίζονται εικονίδια που δείχνουν τις ανοιχτές θέσεις σας, καθώς και τις σχετικές εντολές για το συγκεκριμένο προϊόν. Σε περίπτωση που αυτά δεν εμφανίζονται, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις  στο πάνω δεξί μέρος του διαγράμματος και επιλέξτε Εμφάνιση εντολών και Εμφάνιση θέσεων.​

ΕΠΙΚΟ​ΙΝΩΝΙΑ

 1. Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του λογαριασμού σας.

Είστε έτοιμοι για συναλλαγές σε Futures;

ΣΥνδΕΘΕΙΤΕ τΩρα

Χρειάζεστε περισσότερο χρόνο; Δοκιμάστε την πολυβραβευμένη πλατφόρμα μας με έναν δοκιμαστικό λογαριασμό διάρκειας 20 ημερών.