• ​Επιλέξτε το πρόγραμμα
  ​τιμολό​γησης που σας ταιριάζει. ​​

  Συναλλαγές σε FOREX από μόλις 0,2 pip. ​

 • Αγορά Συναλλάγματος - Forex ​ 

  Χιλιάδες επενδυτές σε περισσότερες από 180 ​χώρες, επιλέγουν τη Saxo Bank για να επενδύσουν στην αγορά Συναλλάγματος (Forex). Με τη βοήθειά τους έχουμε εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους στο συνάλλαγμα. Σήμερα οι υπηρεσίες μας, όσον αφορά τις ισοτιμίες νομισμάτων, ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των επενδυτών, από αρχάριους μέχρι επαγγελματίες και από μικρές εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων μέχρι τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

  Το βάθος της αγοράς συναλλάγματος υπολογίζεται στα 4 τρισ. USD ημερησίως, αποτελώντας μεγαλύτερη αγορά από τις συνδυασμένες αγορές των Μετοχών και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Η ισοτιμία Ευρώ-Δολαρίου (Euro-USD Dollar, EURUSD) είναι η ισοτιμία με τη μεγαλύτερη ρευστότητα. Άλλες ισοτιμίες με μεγάλη ρευστότητα είναι η ισοτιμία Ευρώ-Στερλίνας (Euro-British Pound, EURGBP) και Ευρώ-Γιεν (Euro-Yen, EURJPY). H Saxo Bank προσφέρει τη δυνατότητα για διαδικτυακές επενδύσεις σε περισσότερα από 180 ζεύγη νομισμάτων μέσα από την πλατφόρμα SaxoTrader

  Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επενδύσετε στην αγορά συναλλάγματος μέσω της Saxo Bank, μεταξύ των οποίων: 
  • Εκτενής κάλυψη ισοτιμιών νομισμάτων αλλά και μια πληθώρα άλλων προϊόντων​ μέσα από έναν μόνο λογαριασμό. Συγκεκριμένα, η Saxo Bank προσφέρει περισσότερα από 180 ζεύγη νομισμάτων στην αγορά Συναλλάγματος (Forex spot), Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forex Forwards) και Δικαιώματα Προαίρεσης (Vanilla Options, Touch Options).
  • Διαφανής τιμολόγηση και εκτέλεση εντολών. Παρέχουμε πλήρη διαφάνεια στην παρεχόμενη τιμολόγηση και είμαστε πολύ περήφανοι για τα στατιστικά δεδομένα των εκτελεσμένων εντολών. 
  • Βραβευμένες πλατφόρμες συναλλαγών για ισοτιμίες νομισμάτων. Κανένας άλλος πάροχος δεν έχει κερδίσει τόσα βραβεία για επενδύσεις στην αγορά συναλλάγματος, όσα η Saxo Bank. Επίσης παρέχονται Live τιμές συναλλάγματος για όλες τις ισοτιμίες. 
  ​Η πλατφόρμα SaxoTrader συνδυάζει ευελιξία και αποτελεσματικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα επένδυσης τόσο στην αγορά Συναλλάγματος όσο και σε άλλες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων​ – όλ​α μέσα από έναν μόνο λογαριασμό.

  Υπάρχει πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών για τις κινήσεις της αγοράς, μαζί με όλα τα εργαλεία για επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, με σκοπό την επιτυχημένη επένδυση. Μάθετε περισσότερα για τη SaxoTrader ή ανοίξτε τώρα Δωρεάν Demo Λογαριασμό και δοκιμάστε άμεσα τη στρατηγική σας στο συνάλλαγμα.

  ​​
 • Ισοτιμίες σε πολύτιμα μέταλλα 

  Η Saxo Bank προσφέρει ένα μεγάλο εύρος ισ​οτιμιών νομισμάτων με τα πολύτιμα μέταλλα Χρυσό, Άργυρος, Πλατίνα και Παλλάδιο, στα οποία μπορείτε να ανοίξετε τόσο θέσεις αγοράς όσο και θέσεις πώλησης. 

  Μεταξύ άλλων, ο Χρυσός και ο Άργυρος διαπραγματεύονται έναντι των USD, EUR, JPY, AUD και HKD. Η Πλατίνα και το Παλλάδιο διαπραγματεύονται έναντι του USD. 

  Τα πλεονεκτήματα επένδυσης σε ισοτιμίες πολύτιμων μετάλλων είναι: 
  • Δυνατότητα διασποράς ενός υφιστάμενου χαρτοφυλακίου στην αγορά συναλλάγματος Forex

  • Θέσεις αγοράς ή πώλησης με ζωντανές τιμές σε όλες τις ισοτιμίες πολύτιμων μετάλλων

  • Εντολές από μια ουγκιά, με όλες τις εξελιγμένες εντολές διαθέσιμες
  ​Δείτε την τιμολόγηση για τις ισοτιμίες πολύτιμων μετάλλων ή αποκτήστε τη Δωρεάν δοκιμαστική πλατφόρμα SaxoTrader​ και δοκιμάστε άμεσα τη στρατηγική σας.


 • Επενδύστε σε Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forward Outrights) στην αγορά Συναλλάγματος μέσω της Saxo Bank

  Η Saxo Bank προφέρει Προθεσμιακά Συμβόλαια στην αγορά Συναλλάγματος για την αγορά ή πώληση ισοτιμιών σε προκαθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον. Τα περισσότερα ζεύγη ισοτιμιών είναι διαθέσιμα και σε Προθεσμιακά Συμβόλαια, με ζωντανές τιμές μέσω των πλατφορμών της Saxo Bank.

  Τι είναι το Προθεσμιακό Συμβόλαιο;

  Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια της αγοράς Συναλλάγματος επιτρέπουν στους επενδυτές να εκμεταλλευτούν την επιτοκιακή διαφορά μεταξύ δύο νομισμάτων και να αντισταθμίσουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Αγοράζοντας κάποιο νόμισμα με μελλοντική ημερομηνία εκκαθάρισης και δεδομένη τιμή σήμερα, οι επενδυτές μπορούν να αποφύγουν την έκθεση στις μεταβολές της ισοτιμίας.

  Με τα Προθεσμιακά Συμβόλαια οι επενδυτές μπορούν να:

  • Αντισταθμίσουν εμπορικούς κινδύνους που ενέχουν μετατροπή σε ξένο νόμισμα κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον
  • Επωφεληθούν από την επιτοκιακή διαφορά ανάμεσα σε δυο νομίσματα
  • Έχουν πρόσβαση σε ένα πλήθος Προθεσμιακών Συμβολαίων με ζωντανές τιμές, μέσω των πλατφορμών της Saxo Bank
  • Επιλέξουν οποιαδήποτε ημερομηνία εκκαθάρισης μέσα στους επόμενους έξι μήνες
  • Διαπραγματεύονται τα Προθεσμιακά Συμβόλαια από το ίδιο εργαλείο της αγοράς FX Spot, απλά αλλάζοντας την ημερομηνία αξίας στην επιθυμητή

  Επενδύοντας στις διαφορές των επιτοκίων

  Οι επενδύσεις σε Προθεσμιακά Συμβόλαια επιτρέπουν στους επενδυτές να εκμεταλλευτούν την επιτοκιακή διαφορά ανάμεσα σε δυο νομίσματα. Για παράδειγμα, επενδύοντας σε Προθεσμιακό Συμβόλαιο της ισοτιμίας USDCHF, οι επενδυτές έχουν έκθεση σε 4 παραμέτρους: το επιτόκιο του USD, το επιτόκιο του CHF, την τρέχουσα ισοτιμία USDCHF καθώς και την μελλοντική ισοτιμία USDCHF.

  Αντισταθμίζοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο

  Οι εταιρείες που έχουν έκθεση στις διεθνείς αγορές μπορεί να αντιμετωπίσουν μεταβλητότητα στο ξένο νόμισμα που με την σειρά του να οδηγήσει σε απώλεια κέρδους και κεφαλαίων. Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια μπορούν να περιορίσουν αυτόν τον κίνδυνο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να κλειδώσουν μια ισοτιμία για συναλλαγή σε μελλοντική ημερομηνία – εξουδετερώνοντας με τον τρόπο αυτό τις μεταβολές στην συναλλαγματική ισοτιμία.


 • Επενδύστε στο Forex χρησιμοποιώντας επενδυτικές ιδέες

  Επωφεληθείτε από την ευρεία γκάμα των επαγγελματικών εργαλείων που προσφέρουμε δωρεάν.

  • Η Saxo Bank παρέχει εμπεριστατωμένη εικόνα της αγοράς. Τα εργαλεία ανοιχτών θέσεων (FX open positions) και ανοιχτών εντολών (FX open orders) δείχνουν που εστιάζει το ενδιαφέρον της αγοράς - π.χ. εάν οι επενδυτές έχουν θέσεις αγοράς ή πώλησης στο EURUSD.
  • Το εργαλείο συσχετισμού ισοτιμιών (FX Correlations tool) είναι το κατάλληλο εργαλείο για την ανάλυση της πραγματικής συσχέτισης δεδομένων ανάμεσα σε ισοτιμίες. Σαν επιπλέον πλεονέκτημα, έχουμε συνδυάσει αυτά τα στοιχεία με στοιχεία των ανοιχτών εντολών για να δείξουμε τον συσχετισμό ανάμεσα στις ισοτιμίες και τις πραγματικές θέσεις.
  • Η σχέση ανάμεσα στην αγορά FX Spot και των FX Options είναι εξαιρετικά υποτιμημένη. Η Saxo Bank είναι από τους μεγαλύτερους ειδικούς διαπραγματευτές FX Options και μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην ανάλυσή σας παρέχοντας δεδομένα για τα FX Options, όπως τα Market Pin Risk, Implied vs. Historic volatility, Risk reversals και θέσεις αγοράς και πώλησης σε αυτά.
  • Η ομάδα στρατηγικής της Saxo Bank παρέχει καθημερινές ενημερώσεις για την αγορά Συναλλάγματος στο Tradingfloor.com.
  • Το TradeMentor είναι το εκπαιδευτικό εργαλείο της Saxo Bank, σχεδιασμένο για να προσφέρει εισαγωγική γνώση για το Forex.​
 • Τι είναι η αγορά Συναλλάγματος;

  Η διαπραγμάτευση στην αγορά Συναλλάγματος (Forex trading) συμπεριλαμβάνει δύο νομίσματα (καλούνται και ισοτιμίες ή ζεύγος ισοτιμιών) όπου το ένα νόμισμα αγοράζεται (θέσεις αγοράς - long) και το άλλο πωλείται (θέσεις πώλησης - short).

  Ο επενδυτής εικάζει την ανατίμηση του ενός νομίσματος σε σχέση με το άλλο. Μια επιτυχημένη συναλλαγή προβλέπει την πραγματική κίνηση στην ισοτιμία ανάμεσα στα δύο νομίσματα.

  Η αγορά Συναλλάγματος χρησιμοποιεί Περιθώριο Ασφάλισης

  Στην αγορά Συναλλάγματος γίνεται χρήση Περιθωρίου Ασφάλισης (αντίθετα με την αγορά Μετοχών). Ανοίγοντας μια θέση, ο επενδυτής χρησιμοποιεί ένα ποσό, το όποιο ονομάζεται Περιθώριο Ασφάλισης (margin), μικρότερο από την ονομαστική αξία της θέσης. Η χρήση Περιθωρίου Ασφάλισης επιτρέπει στους επενδυτές να ανοίγουν θέσεις αγοράς και πώλησης μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας από το κεφάλαιο στον λογαριασμό τους.

  Η χρήση Περιθωρίου Ασφάλισης ενέχει υψηλό κίνδυνο για το κεφάλαιό σας, με την πιθανότητα απώλειας μεγαλύτερου από του κατατεθειμένου κεφαλαίου και μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Κατανοήστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχει και αναζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή εάν χρειαστεί. Επίσης ανατρέξτε στην προειδοποίηση κινδύνου της Saxo Bank.

  Συνεργαστείτε με τον ηγέτη της αγοράς

  Από το 1992, η Saxo Bank αποτελεί έναν από τους ηγέτες των διαδικτυακών συναλλαγών στο Forex και σήμερα είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους. Αποδίδουμε αυτή την επιτυχία στη συνεχιζόμενη προσπάθεια να παρέχουμε κορυφαίες πλατφόρμες, την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των εντολών και προσαρμοσμένη ρευστότητα. Διαβάστε περισσότερα για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επενδύσετε στην αγορά συναλλάγματος με την Saxo Bank.

  Ξεκινήστε


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Αποκτήστε τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης προϊόντων από όλο τον κόσμο, κάθε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε!
ΑΝΟΙΞΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΡΑ 
Get a FREE 20 day Demo Account

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SAXOTRADER

Πραγματοποιήσετε εικονικές συναλλαγές κάτω από πραγματικές συνθήκες ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ και ΚΑΝΕΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΡΑ!

ΔΩΡΕΑΝ  DEMO ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ!
Competitive Forex spreads

Ανταγωνιστική τιμολόγηση

Δείτε τα ελάχιστα spread που ισχύουν στο προκαθορισμένο πρόγραμμα τιμολόγησης FX 60.

Spread σε Pips
EURUSD 0,2 EURJPY 0,6
GBPUSD 0,2 GBPJPY 1,4
AUDUSD 0,4 USDCAD 0,8
EURCHF 1 USDCHF 1
EURGBP 0,6 USDJPY 0,2
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ FOREX

Επισκόπηση Aγοράς Forex

Η Saxo Bank προσφέρει στους επενδυτές μια ισορροπημένη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές.

Κάθε ημέρα, οι ειδικοί μας στο TradingFloor.com σας παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση. ​​

Δωρεάν Δοκιμαστική πλατφόρμα SaxoTrader

Εξασκηθείτε και εφαρμόστε καινούριες επενδυτικές στρατηγικές χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα SaxoTrader. Μπορείτε εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση να δημιουργήσετε ένα δοκιμαστικό λογαριασμό. ​

Εκπαίδευση στο Forex

Έχουμε συνδυάσει ένα πλήθος δυνατοτήτων και εργαλείων για να βοηθήσουμε τους επενδυτές:

 • Ανοιχτές θέσεις και εντολές στην αγορά FX
 • Συσχετισμοί ισοτιμιών
 • Στατιστικές αναλύσεις των FX Options

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι Δανικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κατηγοριοποιούν τα προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες τους, βάσει της πολυπλοκότητας και του κινδύνου που ενέχουν αυτά, σε τρείς κατηγορίες: πράσινη, κίτρινη ή κόκκινη.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ​ για να ενημερωθείτε για την κατηγορία ρίσκου στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο προϊόν.​​​​