Για να διαπιστώσετε εάν έχετε βασικές γνώσεις σχετικά με τα CFDs Δεικτών, επιλέξτε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και απαντήστε στις ερωτήσεις που θα βρείτε.​