​Τα CFDs δεικτών σας δίνουν την δυνατότητα να επωφεληθείτε από την ανοδική, αλλά καιαπό την πτωτική κίνηση της αγοράς. Μέσω της ανοιχτής πώλησης, του λεγόμενου Short Selling, μπορείτε πρώτα να πουλήσετε τα CFDs υψηλά, και έπειτα να κλείσετε την θέση σας αγοράζοντας χαμηλότερα.
 
Ελέγξτε τα παραπάνω σημεία εισόδου και εξόδου στο παρακάτω διάγραμμα.​​

1 2