•  

    ​​

​​

Το 2014, ο αποπληθωρισμός και η έλλειψη ανάπτυξης θα δημιουργήσουν πανικό στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κάτι που θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) στην δημιουργία μιας ομάδας εργασίας​...

Οδεύοντας προς το αναπόφευκτο

Η άλλη όψη της ποσοτικής χαλάρωσης είναι το βουνό χρέους που έχει συγκεντρωθεί παγκοσμίως κατά τα τελευταία χρόνια.

από τον STEEN JAKOBSEN, Επικεφαλής Οικονομολόγο

Υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν

Τα εμπορεύματα αντιμετώπισαν μια στάση σχεδόν απόλυτης αποφυγής κινδύνου στο γ' τρίμηνο.

από τον OLE S. HANSEN, Επικεφαλής Στρατηγικής Εμπορευμάτων

Άνθιση της περιφέρειας

Μια κλιμάκωση στο αδιέξοδο με τη Ρωσία θα μπορούσε, επίσης, να οδηγήσει τη ζώνη του Ευρώ ξανά σε ύφεση.

από τον MADS KOEFOED, Επικεφαλής Μακροοικονομικής Στρατηγικής

Δεν υπάρχει φούσκα

Οι μετοχές βρίσκονται ακόμα σε καλά επίπεδα αποτίμησης και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπερτιμημένες.

από τον PETER GARNRY, Επικεφαλής Στρατηγικής Μετοχών

Η διαφοροποίηση αποδίδει

Θα προτιμούσαμε να μην βασιστούμε απόλυτα στο σενάριο ανάκαμψης των ΗΠΑ.

από τον JOHN J. HARDY, Επικεφαλής Στρατηγικής Συναλλάγματος

Συμπληρώστετην φόρμα.
​​​​Πατώντας Υποβολή , αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης της Saxo Bank. Επίσης, αποδέχομαι ότι οποιοσδήποτε από τη Saxo Bank A/S ή τον Όμιλο Saxo Bank μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου τηλεφωνικά ή μέσω email και να με βοηθήσει στη χρήση των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών του Ομίλου της Saxo Bank. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Αποποίηση ευθύνης και προειδοποίηση κινδύνου

​Η Saxo Bank δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κάθε αποδέκτη, ο οποίος υφίσταται απώλεια από τη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την δεδομένη σύσταση. Όλες οι επενδύσεις εμπεριέχουν ένα ρίσκο και μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε κέρδη όσο και σε ζημιές. Συγκεκριμένα οι επενδύσεις σε προϊόντα με μόχλευση, όπως είναι για παράδειγμα το συνάλλαγμα, τα παράγωγα και τα εμπορεύματα μπορεί να είναι πολύ κερδοσκοπικές και τα κέρδη και οι ζημιές μπορεί να αυξομειώνονται βίαια και γρήγορα. Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές και όλοι οι παραλήπτες πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και να συμβουλεύονται τον / τους χρηματοοικονομικό(-ούς) τους σύμβουλο(-ους) προκειμένου να καταλάβουν τους κινδύνους που περιέχονται και να εξασφαλίσουν την καταλληλότητα ( ή μη) της κατάστασής τους πριν κάνουν οποιαδήποτε επένδυση, εκποίηση ή συναλλαγή. Όσοι κίνδυνοι αναφέρονται εδώ, εάν αναφέρονται κάποιοι, δεν μπορεί να είναι ούτε να θεωρηθεί ότι είναι, ούτε μία περιεκτική αποποίηση κινδύνου ούτε μία περιεκτική περιγραφή τέτοιων κινδύνων. Οποιαδήποτε γνώμη σε αυτό το κείμενο μπορεί να είναι προσωπική του συγγραφέα και μπορεί να μην αποτυπώνει τη γνώμη της Saxo Bank και όλες οι γνώμες είναι υποκείμενες σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση ( τόσο προηγουμένως όσο και έπειτα από την αλλαγή).  

​Η Saxo Bank A/S δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που μπορεί προκληθεί από επένδυση βάσει οποιασδήποτε σύστασης, πρόβλεψης ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης δεν πρέπει να θεωρούνται ρητή ή σιωπηρή υπόσχεση, εγγύηση ή υπαινιγμός από μέρους της Saxo Bank ότι οι πελάτες θα ωφεληθούν από τις στρατηγικές που περιγράφονται στο παρόν ή ότι οι απώλειες που συνδέονται με αυτήν μπορούν ή θα περιοριστούν.

​Διαβάστε περισσότερα εδώ​​.