Εστιασμένη και γρήγορη υπηρεσία


Ελάχιστο ποσό 100.000 USD ή το ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα.

Ισχυροποιήστε τη θέση σας, ενισχύοντας τον λογαριασμό Classic με πρόσθετα εργαλεία:

  • Διερευνήστε έξυπνες ιδέες μέσω της συνεχούς ροής ειδήσεων και ερευνών
  • Επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες ενός αποκλειστικού Υπεύθυνου για τον Λογαριασμό σας
  • Αξιοποιήστε την ειδική ομάδα στελεχών της Saxo Bank για την υποστήριξη των λογαριασμών Premium