Επενδύστε στις διεθνείς
αγορές με χαμηλές προμήθειες​ ​

 • Επενδύστε σε ETFs και ETCs

  Η Saxo Bank προσφέρει δυνατότητα για συναλλαγές σε εύρος ETFs και ETCs σε live τιμές, μέσα από τις πλατφόρμες συναλλαγών. ​

  ETFs & ETCs

 • ETFs ως ενέχυρο για επένδυση σε άλλα προϊόντα

  Συνήθως επιτρέπεται η χρήση μέχρι και 75% της τρέχουσας αξίας των επενδύσεών σας σε ETFs, ως ενέχυρο για άλλες επενδυτικές δραστηριότητες.​

 • Δοκιμάστε τις επενδυτικές στρατηγικές σας!

  Πραγματοποιήστε εικονικές συναλλαγές στις διεθνείς αγορές με πραγματικές τιμές αγοράς, μέσα από έναν δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό, χωρίς καμία υποχρέωση.​​​​

  Ανοίξτε δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό!

 • Συναλλαγές σε ETFs 
  Τα ETFs (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) είναι παθητικώς διαχειρίσιμα επενδυτικά κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια όπως συμβαίνει και με τις παραδοσιακές Μετοχές. Ένα προϊόν που γίνεται όλο και δημοφιλέστερο, τα ETFs συνδυάζουν τα οφέλη και την ευκολία της επένδυσης σε Μετοχές με τα πλεονεκτήματα της επένδυσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της διαφοροποίησης που προσφέρουν τα CFDs Δεικτών.

  Κάθε ETF παρακολουθεί ένα δείκτη ή μια Ομολογία, που σημαίνει ότι ο αντικειμενικός σκοπός ενός ETF είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης αυτού του δείκτη ή της Ομολογίας. Τα ETFs παρακολουθούν ειδικές Μετοχές, Ομόλογα, δείκτες εμπορευμάτων ή νομισμάτων -είτε σε τοπικό είτε σε κλαδικό επίπεδο- γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια.

  Ευέλικτη, χαμηλού κόστους επένδυση σε ETFs

  Μερικά ETFs ονομάζονται αντίστροφα (Inverse) ETFs ή ETFs πώλησης και ακολουθούν την αντίθετη κίνηση ενός δείκτη, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις πτωτικές τιμές. Εντωμεταξύ, τα μοχλευμένα ETFs προσφέρουν μια σταθερή μόχλευση στην απόδοση ενός δείκτη, συνήθως 2:1 ή 3:1.

  Η παθητική διαχείριση των ETFs έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλα επενδυτικά κεφάλαια. Αυτό το πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με τα μοχλευμένα και αντίστροφα ETFs που ακολουθούν συγκεκριμένους χρηματιστηριακούς δείκτες, τα καθιστούν ιδανικά για την δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Ο επενδυτής μπορεί να επενδύσει βάσει των προβλέψεών του και να έχει έκθεση σε συγκεκριμένους κλάδους, περιοχές και δείκτες.

  ETFs από κορυφαίους παρόχους

  Η Saxo Bank προσφέρει ένα εύρος ETFs από παρόχους όπως οι iShares, Powershares, Rydex, StreetTRACKS, SGAM ETFs, Lyxor ETFs και πολλοί άλλοι.
 • Συναλλαγές σε ETCs 
  Τα ETCs (Διαπραγματεύσιμα Εμπορεύματα) είναι όμοια με τα ETFs, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν την απόδοση των αντίστοιχων δεικτών των εμπορευμάτων αντί για κάποιον Δείκτη Μετοχών.
   
  Οι συναλλαγές στα ETCs πραγματοποιούνται όπως και στις Μετοχές, ενώ προσφέρουν έκθεση σε εύρος εμπορευμάτων και δεικτών εμπορεύματος, όπως ενεργειακά αποθέματα, αγροτικά προϊόντα, μέταλλα και softs. Τα ETCs είναι αξιόγραφα ανοιχτού τύπου (open-end), όπως τα ETFs και διαπραγματεύονται τη φυσική ποσότητα εμπορευμάτων ή αντίστοιχων Futures.

  Πλεονεκτήματα συναλλαγών σε ETCs:

  • Εύκολη πρόσβαση στις αγορές – η διαπραγμάτευσή τους γίνεται όπως στις Μετοχές
  • Χαμηλό κόστος (τα ετήσια έξοδα διαχείρισης είναι χαμηλά έως και 0,39% για ορισμένα ETCs)
  • Ρευστότητα
  • Υψηλή καθημερινή διαφάνεια στην τιμολόγηση
  • Χωρίς χρήση Περιθωρίου Ασφάλισης ή την ανάγκη για rollover όπως γίνεται στα Futures

  Πλήθος από προσφερόμενα διαπραγματεύσιμα προϊόντα

  Η Saxo Bank δίνει πρόσβαση σε ETCs από τις ακόλουθες κατηγορίες εμπορευμάτων: σύνθεση εμπορευμάτων, αγροτικά προϊόντα, ενεργειακά αποθέματα, βιομηχανικά μέταλλα, ζώα και πολύτιμα μέταλλα. Τα ETCs διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο Euronext του Παρισιού. ​​
 • Κεφάλαια Δανίας Funds 
  Η Saxo Bank παρέχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης ενός σημαντικού πλήθους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Mutual Funds) του Χρηματιστηρίου της Κοπεγχάγης.

  Τα συγκεκριμένα κεφάλαια (Funds) καλύπτουν ένα εύρος από κατηγορίες αξιών και τομέων και δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, χρησιμοποιώντας προϊόντα που μπορούν να διαπραγματευτούν από το ημερήσιο άνοιγμα έως το κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Κοπεγχάγης.

  Αμοιβαία Κεφάλαια Δανίας

  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Δανίας που προσφέρονται μέσω της SaxoTrader μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κύριες κατηγορίες:
  • Όμιλος επενδυτικών κεφαλαίων (UCITS funds): Ένας μεγάλος αριθμός Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δανίας είναι διαθέσιμος σε αυτή την κατηγορία αντιπροσωπεύοντας περισσότερους από 20 διαφορετικούς προμηθευτές τέτοιων κεφαλαίων.
  • Όμιλος επενδυτικών κεφαλαίων ειδικού σκοπού (non-UCITS funds): Είναι διαθέσιμος ένας μικρός αριθμός Αμοιβαίων Κεφαλαίων Special Purpose Association ορισμένα από τα οποία εστιάζουν σε επενδύσεις ακινήτων.
  • Άλλα κεφάλαια: Επιπλέον παρέχουμε έναν περιορισμένο αριθμό επενδυτικών κεφαλαίων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, χωρίς όμως οι εταιρίες διαχείρισης να είναι Δανικών συμφερόντων.