Αποκτήστε πρόσβαση
στην παγκόσμια αγορά
των Futures ​

 • Futures

  Μέσω της Saxo Bank μπορείτε να διαπραγματεύεστε περισσότερα από 200+ Futures (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης) από 22 διεθνή χρηματιστήρια, αποκτώντας πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές με εξαιρετικά χαμηλές προμήθειες.​

  Futures

 • Τιμολόγηση βάσει όγκου συναλλαγών

  Τα Futures παρέχονται με ανταγωνιστικές προμήθειες, βασισμένες στον πραγματοποιηθέντα όγκο συναλλαγών, όπου μεγαλύτερος όγκος σημαίνει χαμηλότερες προμήθειες.​

 • Δοκιμάστε τις επενδυτικές στρατηγικές σας!

  Πραγματοποιήστε εικονικές συναλλαγές με πραγματικές τιμές αγοράς, μέσα από έναν δοκιμαστικό λογαριασμό, χωρίς καμία υποχρέωση.​

  Ανοίξτε δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό!

 • Συναλλαγές σε Futures 
  Τα Futures (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης) είναι μια συμφωνία αγοράς ή πώλησης ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος ή χρηματοοικονομικού προϊόντος σε προκαθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον.

  Τα Futures βασίζονται σε διάφορα προϊόντα, από παραδοσιακά εμπορεύματα -όπως καλαμπόκι, σιτάρι και χυμό πορτοκαλιού- έως διάφορους τίτλους όπως κρατικά ομόλογα, επιτόκια, ενεργειακά αποθέματα αλλά και δείκτες μετοχών. Ενδεικτικά, παρέχονται Futures των δεικτών Dow Jones, NYSE, DAX, CAC 40, S&P 500, Nasdaq.

  Διαφανής τιμολόγηση των Futures

  Τα κόστη συναλλαγών στα Futures είναι χαμηλά και η τιμολόγησή τους διάφανη λόγω της ειδίκευσης και των κανονισμών που επιβάλλονται από το εκάστοτε χρηματιστήριο.

  Δεν υποστηρίζεται φυσική παράδοση στα Futures

  Η Saxo Bank δεν υποστηρίζει φυσική παράδοση των υποκείμενων προϊόντων στη λήξη των συμβολαίων. Στην λήξη ή πριν από την λήξη του συμβολαίου, η Saxo Bank θα εκκαθαρίσει με μετρητά τη θέση του επενδυτή. Διαβάστε περισσότερα για τη λήξη των Futures.
 • Χρήση Περιθωρίου Ασφάλισης 
  Καθώς τα Futures αποτελούν στην ουσία συμφωνίες για αγορά ή πώληση των υποκείμενων προϊόντων σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον, η πληρωμή δεν γίνεται εκ των προτέρων. Αντίθετα, οι αγοραστές και οι πωλητές των συμβολαίων χρησιμοποιούν κάποιο ενέχυρο για αυτή την συναλλαγή. Το ενέχυρο αυτό είναι γνωστό και ως Περιθώριο Ασφάλισης (margin).
   
  Το ύψος του Περιθωρίου Ασφάλισης καθορίζεται από το εκάστοτε χρηματιστήριο στο οποίο διαπραγματεύονται τα Futures. Το Περιθώριο Ασφάλισης για την πλειοψηφία των κατηγοριών κυμαίνεται από 1% έως 10%.

  Χρησιμοποιήστε το χαρτοφυλάκιο Μετοχών σας ως Περιθώριο Ασφάλισης

  Για να σας προσφέρει απόλυτη ευελιξία στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, η Saxo Bank σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την αξία των Μετοχών σας ως Περιθώριο Ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι έχετε μεγαλύτερη ευελιξία όταν εντοπίσετε μια επενδυτική ευκαιρία.
 • Contract Options  
  Για να συμπληρώσουμε το εύρος των προσφερόμενων Futures, η Saxo Bank παρέχει πρόσβαση και σε δικαιώματα προαίρεσης για τα Futures που διακρίνονται για την ρευστότητά τους. Τα ονομάζουμε Contract Options και αποτελούν εξαιρετική εναλλακτική επένδυση για όσους επενδύουν σε Futures.

  Τα Contract Options και τα Futures είναι χρηματιστηριακά προϊόντα που σας δίνουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές και σε προϊόντα με μεγάλη ρευστότητα, όπως οι ισοτιμίες, οι δείκτες, τα εμπορεύματα κτλ.