Πλάγια κίνηση για το EUR

Το EUR παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο πριν από τη σημερινή ανακοίνωση του εμπορικού ισοζυγίου της Γερμανίας. Παράλληλα, με την αγορά εργασίας των ΗΠΑ να δείχνει κάποια σημεία βελτίωσης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι δηλώσεις του πρόεδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Ben Bernanke, για την περεταίρω πορεία της εφαρμοζόμενης νομισματικής πολίτικης. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης για τους επενδυτές και η διήμερη σύνοδος των G-7 που ξεκινάει σήμερα στο Λονδίνο. Στις 5 am GMT, το EUR παρέμενε αμετάβλητο έναντι του USD και του GBP στο 1.3043 και 0.8444, αντίστοιχα. Το JPY τέλος, υποχώρησε κατά 0.6% και 0.4% έναντι των EUR και USD, με τα δεδομένα να καταδεικνύουν βελτίωση στο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Ιαπωνίας για τον Μάρτιο.