Ανάμικτες τάσεις για το EUR

Αγορά συναλλάγματος: Ανάμικτες τάσεις για το EUR
Το EUR σημειώνει πλάγια κίνηση έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στην ανεργία της Ευρωζώνης, που αναμένεται οριακά υψηλότερη για τον Απρίλιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Ευρωζώνης, οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία, καθώς και ένα πλήθος οικονομικών δεικτών που αφορούν τις ΗΠΑ.
Στις 5 am GMT, το EUR σημείωνε απώλειες κατά 0.1% σε σχέση με το USD, στο 1.3034, ενώ υποχωρούσε οριακά έναντι του GBP, στο 0.8564. Τέλος, το JPY υποχώρησε κατά 0.3% σε σχέση με το USD και το EUR, καθώς ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία για τον Απρίλιο εμφανίστηκε μειωμένος, παρέχοντας κίνητρο στην Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει την υφιστάμενη νομισματική της πολιτική. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com