Πτωτική διαπραγμάτευση για το EUR

Το EUR συνέχισε την πτωτική του πορεία έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων, υποχωρώντας σήμερα το πρωί κάτω από το 1.29 σε σχέση με το USD. Οι επενδυτές στράφηκαν προς πιο ασφαλή καταφύγια, μετά από τα απογοητευτικά δεδομένα του ΑΕΠ πρώτου τριμήνου της Ευρωζώνης, αλλά και της μεταποιητικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ.
Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σημερινές ανακοινώσεις των Δεικτών Τιμών Καταναλωτή για Ευρωζώνη και ΗΠΑ, καθώς και το εμπορικό ισοζύγιο της πρώτης. Στις 5 am GMT, το EUR σημείωνε απώλειες κατά 0.2% έναντι του USD, στο 1.2872, ενώ κατέγραφε οριακή πτώση έναντι του GBP, στο 0.8456. Το JPY τέλος, ενισχύθηκε κατά 0.3% και 0.1% έναντι των EUR και USD, αντίστοιχα, ευνοημένο από τον βελτιωμένο ρυθμό ανάπτυξης της Ιαπωνικής οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο του 2013.
χ