Το EUR διαπραγματεύεται σε σταθερά επίπεδα

Το EUR διαπραγματεύεται υψηλότερα έναντι των περισσοτέρων βασικών νομισμάτων. Οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν σήμερα τα στοιχεία που αφορούν το Α.Ε.Π. της Ιταλίας για το δεύτερο τρίμηνο και τις παραγγελίες των Γερμανικών εργοστασίων. Επιπλέον, η βιομηχανική παραγωγή στην Μ.Βρετανία, η εκτίμηση για το Α.Ε.Π. της Μ.Βρετανίας από το ινστιτούτο NIESR και το εμπορικό ισοζύγιο των Η.Π.Α. αναμένεται να συγκεντρώσουν τα περισσότερα βλέμματα στην σημερινή συνεδρίαση.
 
Στις 05:00 GMT, το EUR ενισχύθηκε κατά 0.1 τοις εκατό έναντι των USD και GBP και διαπραγματευόταν στα USD 1.3264 και GBP 0.8641, αντίστοιχα.
 
Το ΑUD ενισχύθηκε κατά 0.3 τοις εκατό έναντι του USD. Η Reserve Bank of Australia (RBA) προχώρησε σε μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο 2.50 τοις εκατό στο συμβούλιο που προηγήθηκε νωρίτερα σήμερα με σκοπό για την χάραξη της νομισματικής πολιτικής.
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com