Το EUR διαπραγματεύεται με ανάμικτες τάσεις

Το EUR διαπραγματεύεται με ανάμικτες τάσεις έναντι των βασικότερων νομισμάτων σήμερα το πρωί.
​​
Με την προθεσμία για το καθορισμό του ανώτατου ορίου στο χρέος να πλησιάζει στην λήξη, οι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής στις ΗΠΑ συνεχίζουν τις προσπάθειες συμφωνίας για την αύξηση του ανώτατου ορίου του χρέους και την αποτροπή μιας πιθανής χρεοκοπίας.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία των δεικτών του ινστιτούτου ZEW για την Ευρωζώνη και την Γερμανία αλλά και τα στοιχεία για την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Νέα Υόρκη είναι πιθανόν να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον της αγοράς. 

Στις 05:00 GMT, το ΕUR ενισχύθηκε κατά 0.1 τοις εκατό έναντι του USD στα USD 1.3567 ενώ διαπραγματεύεται στα ίδια επίπεδα έναντι του GBP στα GBP 0.8481.

Το AUD ενισχύθηκε κατά 0.5 τοις εκατό έναντι του USD.
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com