Το EUR διαπραγματεύεται σχεδόν αμετάβλητο

Το EUR δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τα κυριότερα νομίσματα σήμερα το πρωί.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στους δείκτες οικονομικού κλίματος της Γερμανίας από το ινστιτούτο ifo, οι οποίοι αναμένονται βελτιωμένοι για το Σεπτέμβριο, καθώς και σε ένα πλήθος δεικτών από τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Στις 05:00 GMT, το EUR παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το USD και το GBP, στο 1.3493 και 0.8418, αντίστοιχα.

Τέλος, το JPY ενισχύθηκε κατά 0.1% σε σχέση με το EUR, ενώ παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το USD.
​​

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com