Το USD διαπραγματεύεται ισχυρότερα

Το USD διαπραγματεύεται σε σταθερά επίπεδα έναντι των βασικότερων νομισμάτων.

Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα την έκθεση για τις non-farm μισθοδοσίες στις ΗΠΑ με στοιχεία τα οποία είναι πιθανόν να ρίξουν φως στις προοπτικές του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης στο άμεσο μέλλον. Οι αγορές αναμένουν επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των θέσεων εργασίας με το ποσοστό ανεργίας όμως να παραμένει στα σημερινά επίπεδα. 

Στις 05:00 GMT, το GBP και το EUR υποχώρησαν κατά 0.3 και 0.1 τοις εκατό έναντι του USD στα USD 1.6122 και USD 1.3667, αντίστοιχα.

Το JPY υποχώρησε κατά 0.2 τοις εκατό έναντι του USD ενώ διαπραγματεύεται στα ίδια επίπεδα έναντι του EUR.

Το AUD υποχώρησε κατά 0.1 τοις εκατό έναντι του USD ενώ το CAD διαπραγματεύεται αμετάβλητο έναντι του USD.
​​

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GreekDesk@saxobank.com