Χαμηλότερο περιθώριο ασφάλισης στο Καθαρό Ελεύθερο Κεφάλαιο (Net Free Equity) σε επιλεγμένα νομίσματα

Από την 1η Οκτωβρίου, η Saxo Bank μειώνει το περιθώριο ασφάλισης στο Καθαρό Ελεύθερο Κεφάλαιο (Net Free Equity) για τα παρακάτω νομίσματα:
 
Προηγούμενο
Νέο
CNH
12%
6%
BRL
12%
6%
CLP
12%
6%
CNY
12%
6%
INR
12%
6%
KRW
12%
6%
ZAR
12%
6%
Άλλο
12%
10%
 
Το περιθώριο στο Καθαρό Ελεύθερο Κεφάλαιο για τα λοιπά νομίσματα διατηρείται αμετάβλητο.