• Διεύρυνε τις δυνατότητες του χαρτοφυλακίου σου με τα Δικαιώματα Προαίρεσης Μετοχών (Stock Options) και εφάρμοσε στρατηγικές ανόδου, καθόδου αλλά και πλάγιων κινήσεων.​

Όταν πραγματοποιείς συναλλαγές σε Options με τη Saxo Bank σου παρέχεται η πρόσβαση στα προϊόντα Options Μετοχών και Δεικτών, με τη μεγαλύτερη ρευστότητα, σε Η.Π.Α , Ευρώπη και Ασία-Ειρηνικό.

Μπορείς να κάνεις συναλλαγές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μέσω της βραβευμένης μας πλατφόρμας εύκολα και από κάθε συσκευή.

Επίσης, παρέχονται εξειδικευμένα εργαλεία, διαγράμματα και συχνές αναλύσεις ώστε να σε βοηθήσουν με τις συναλλαγές.  

Με τα Stock Options έχετε τη δυνατότητα να διασφαλίσετε τα κέρδη σας από μετοχές, καθώς και να αυξήσετε τις επενδυτικές σας ευκαιρίες, εφαρμόζοντας διαφορετικές στρατηγικές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Stock Options για να προστατεύσετε το χαρτοφυλάκιό σας σε πτωτικές αγορές, να εκμεταλλευτείτε τη μεταβλητότητα της αγοράς προς όφελός σας, να ενισχύσετε τα έσοδα του χαρτοφυλακίου σας πουλώντας δικαιώματα αγοράς (write calls), και πολλά άλλα.

Γιατί να επενδύσετε σε Stock Options;

 • Για να αντισταθμίζετε τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου μετοχών σας
 • Για να εκμεταλλεύεστε την τάση της αγοράς, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις πιθανές ζημίες
 • Για να εκμεταλλεύεστε τη μεταβλητότητα, επενδύοντας ανάλογα σε αγορές που παρουσιάζουν άνοδο, πτώση ή διακύμανση
 • Για να ενισχύετε τα έσοδα του χαρτοφυλακίου σας, πουλώντας δικαιώματα που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό σας και κερδίζοντας τη διαφορά

Επωφεληθείτε από τα πλεΠραγματοποιήστε συναλλαγές σε Stock Options και επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Saxo Bank:

 • Χωρίς ελάχιστες χρεώσεις για πραγματοποίηση συναλλαγής ή κόστη διακράτησης (ισχύουν τα κόστη χρηματιστηρίων *
 • Διαδικτυακή εξάσκηση των Options
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη σε πολλές γλώσσες
 • Δυνατότητα συναλλαγών παράλληλα με τη σειρά επενδυτικών προϊόντων που προσφέρουμε, για να αντισταθμίζετε τον κίνδυνο ή να εφαρμόζετε πιο αποδοτικές στρατηγικές στο σύνολο του χαρτοφυλακίου σας
 • Χρήση μετοχών και ομολόγων ως εγγύηση (collateral)

Τα Stock Options διευρύνουν τα προϊόντα που προσφέρουμε στην κατηγορία των μετοχών, που περιλαμβάνει επιπλέον Μετοχές από 36 μεγάλα χρηματιστήρια, CFDs (Συμβόλαια επί της Διαφοράς) Μετοχών και Δεικτών και Options Δεικτών Μετοχών.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος​

Διαθέσιμα Stock Options

Όλα τα Stock Options είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια – δεν υπάρχει ούτε market-making ούτε ταύτιση των συναλλαγών και των εντολών των πελατών. Ο πλήρης κατάλογος των προϊόντων και των χρηματιστηρίων όπου διαπραγματεύονται είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα συναλλαγών μας.

Δείτε συνοπτικά   τα διαθέσιμα Stock Options​​

Προφίλ πελατών ως προς το Περιθώριο Ασφάλισης (Margin)

Όπως και στα Contract Options (Δικαιώματα Προαίρεσης Συμβολαίων), η Saxo Bank κατατάσσει τους πελάτες σε δύο διαφορετικούς τύπους προφίλ:

 • Το βασικό προεπιλεγμένο προφίλ που επιτρέπει στους πελάτες μόνο την αγορά Options (puts και/ή calls).
 • To προχωρημένο προφίλ για πελάτες κατόπιν ξεχωριστής αξιολόγησης, το οποίο επιτρέπει στον πελάτη τόσο την αγορά Options (όπως στο βασικό προφίλ), όσο και την πώληση Options (sell/short), ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πιο ευέλικτα περιθώρια ασφάλισης στο πλαίσιο στρατηγικών με χρήση Options (συνδυασμούς options ή/και θέσεων). Σε περίπτωση υπέρβασης του περιθωρίου και ενεργοποίησης του stop-out, όλες οι θέσεις σε Options θα κλείσουν.

Για να ενταχθείτε στο προχωρημένο προφίλ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Account Manager σας.

Διαβάστε περισσότερα για τα   προφίλ περιθωρίου ασφάλισης (margin)​​

Εξάσκηση & Διακανονισμός Options

Τα Stock Options που προσφέρονται μέσω της Saxo Bank είναι αμερικανικού τύπου. Τα Options αμερικανικού τύπου μπορούν να εξασκηθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη τους.

Τα Options μπορούν να εξασκηθούν διαδικτυακά μέσα από τις πλατφόρμες συναλλαγών ή εξασκούνται αυτόματα στη λήξη τους.

Δείτε σχετικό παράδειγμα από την πλατφόρμα

Σενάρια Λήξης

Όλες οι θέσεις υπόκεινται σε διαδικασία αυτόματης εξάσκησης (Auto-Exercise) στη λήξη:

 • Όλες οι θέσεις αγοράς (long) σε in-the-money options προχωρούν σε εξάσκηση.
 • Όλες οι θέσεις πώλησης (short)σε in-the-money options προχωρούν σε εκχώρηση.
 • Όλες οι θέσεις σε out-of-the-money και at-the-money οptions εγκαταλείπονται.

Ένα δικαίωμα Αγοράς (Call Option) είναι in-the-money, όταν η τιμή εξάσκησης βρίσκεται κάτω από την τιμή αγοράς του υποκείμενου τίτλου.

Ένα δικαίωμα Πώλησης (Put Option) είναι in-the-money, όταν η τιμή εξάσκησης βρίσκεται πάνω από την τιμή αγοράς του υποκείμενου τίτλου.

Η εγκατάλειψη θέσεων in-the-money δεν υποστηρίζεται.

Συνεπώς, οι πελάτες οφείλουν να κλείσουν τις θέσεις των Options τους πριν από τη λήξη τους, προκειμένου να αποφύγουν την παράδοση.

 

Στρατηγική*

Κόστος / Περιθώριο Ασφάλισης

Εάν εξασκηθεί / εκχωρηθεί

Απαίτηση χρηματοδότησης

Αγορά δικαιώματος αγοράς (Long Call)

Πληρωμή premium

Μετρητά για την αγορά του απαιτούμενου υποκειμένου τίτλου 

Αγορά δικαιώματος πώλησης (Long Put) 

Πληρωμή premium

Παράδοση εάν ο πελάτης διαθέτει τη μετοχή

Εναλλακτικά

Ο πελάτης έχει την επιλογή: να αγοράσει τη μετοχή ή να πουλήσει για να κλείσει τη θέση του (sell – to – close)

Χρέωση χρηματοδότησης μιας ημέρας 

Πώληση δικαιώματος αγοράς (Short Call)

Πλήρες περιθώριο

Πώληση της μετοχής, η Saxo Bank αγοράζει τη μετοχή και πραγματοποιεί την παράδοση

Χρέωση χρηματοδότησης μιας ημέρας 

Πώληση δικαιώματος πώλησης (Short Put)

Πλήρες περιθώριο / διαθέσιμα μετρητά

1 θέση long μετοχής

Μετρητά για την αγορά του απαιτούμενου υποκειμένου 

Καλυμμένο δικαίωμα αγοράς (covered call)

Αφαίρεση περιθωρίου από την κάλυψη

Παράδοση της θέσης αγοράς όταν εκχωρείται η πώληση

Στρατηγικές

Spread margin

Εάν εκχωρηθεί η πώληση, η αγορά μπορεί να ασκηθεί αυτόματα

Δεδομένου ότι η εκχώρηση και η άσκηση πραγματοποιούνται την ίδια μέρα, δεν απαιτείται χρηματοδότηση​

 

* Διαβάστε περισσότερα για τις  στρατηγικές σε Options

Εντολές που υποστηρίζονται

 • Limit
 • Stop
 • Market orders

Είναι διαθέσιμη τόσο η εντολή OCO (Η μία ακυρώνει την άλλη/ One-Cancels-Other), όσο και η εντολή GTC (Ισχύουσα μέχρι ακυρώσεως/ Good-Till-Cancelled).

Οι εντολές Stop είναι εξ' ορισμού εντολές “Stop if traded”, υπό την έννοια ότι μια εντολή Stop ενεργοποιείται μόνο εάν διαπραγματεύεται για τουλάχιστον ένα συμβόλαιο. Καθώς η τιμή του Stock Option ακολουθεί τον υποκείμενο τίτλο, υπάρχει περίπτωση να φτάσετε το όριο του Stop, αλλά η σχετική εντολή να μην ενεργοποιηθεί αφού κανένας δεν διαπραγματεύεται στη συγκεκριμένη τιμή.

Αντί των εντολών Stop, προτείνουμε οι πελάτες να χρησιμοποιούν τις ειδοποιήσεις της πλατφόρμας για συγκεκριμένα επίπεδα τιμών.​

Φυσική Παράδοση & Προεπιλεγμένη Διαχείριση

Για τον τελικό διακανονισμό των Stock Options απαιτείται η φυσική παράδοση των υποκείμενων μετοχών έναντι πληρωμής της χρηματιστηριακής αξίας σε μετρητά. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης διατηρεί μια θέση σε Stock Options αλλά του υπολείπονται μετρητά ή μετοχές, δεν θα καταστεί δυνατός ο διακανονισμός της θέσης και ο πελάτης δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του συμβολαίου του.

Κατά γενικό κανόνα, οι πελάτες της Saxo Bank είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των απαιτήσεων παράδοσης που σχετίζονται με τις θέσεις τους σε Options. Συνεπώς, η Saxo Bank δεν ενεργεί προληπτικά για λογαριασμό των πελατών της προκειμένου να αποφύγει αδυναμία παράδοσης. Η διαχείριση των θέσεων αποτελεί ευθύνη του πελάτη, ειδικά κατά την ημερομηνία λήξης, ώστε να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων παράδοσης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, σε περίπτωση που η Saxo Bank ενδέχεται να υποστεί ζημίες χωρίς ασφάλιση, με υπαιτιότητα του πελάτη, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει προληπτικά και να κλείσει ορισμένες ή όλες τις θέσεις του πελάτη που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες και τις οποίες ο πελάτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει βάσει του υπόλοιπου λογαριασμού του.

Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση παράδοσης, η Saxo Bank θα ενεργήσει για λογαριασμό του και χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης του πελάτη, για την επίλυση της αδυναμίας παράδοσης. Η Saxo Bank θα αντιμετωπίσει μια κατάσταση έλλειψης μετοχών, αγοράζοντας τις απαιτούμενες μετοχές στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Η Saxo Bank θα αντιμετωπίσει μια κατάσταση έλλειψης μετρητών, ρευστοποιώντας ορισμένες ή όλες τις θέσεις υπό παράδοση, καθώς και τυχόν διαθέσιμες θέσεις αγοράς Options που προσέφερε κάλυψη για τον διακανονισμό της θέσης με πώληση Options.

Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προεπιλεγμένης διαχείρισης, χρεώνονται επιπλέον προμήθειες.

Ως εκ τούτου, η Saxo Bank συμβουλεύει τους πελάτες της να κλείνουν τις θέσεις τους πριν από τη λήξη τους.

Πλατφόρμες Συναλλαγών

Η διαπραγμάτευση των Stock Options πραγματοποιείται μέσω του εργαλείου Πίνακας Options, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις πλατφόρμες SaxoTrader και SaxoWebTrader, καθώς και μέσω των εφαρμογών SaxoMobileTrader για φορητές συσκευές.​

Συνεχής Υποστήριξη

Έχεις κάποια ερώτηση ; Έχουμε τις απαντήσεις.

Επικοινώνησε με τους ειδικούς επί των συναλλαγών μέσω τηλεφώνου, chat ή email 24/5 την εβδομάδα.

Μπορείς επίσης να εκμεταλλευτείς την πληθώρα των εκπαιδευτικών μας εκδόσεων τόσο στην ακαδημία (academy) όσο και μέσω των διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars). Επιπροσθέτως, θα έχεις πρόσβαση σε συχνές αναλύσεις και επενδυτικές ιδέες για Options από τους αναλυτές μας στο #SaxoStrats.

Οδηγός Προϊόντος

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα Stock Options στον σχετικό Οδηγό Προϊόντος
Stock Options

Προμήθειες βάσει όγκου

Συμβόλαια ανά Μήνα
Νόμισμα 0-1.000 1.001 - 5.000*
AUD
AUD 5,00AUD 3,00
EUR
EUR 3,00EUR 2,00
GBP
GBP 2,50GBP 1,50
USD
USD 3,00USD 2,00
CHF
CHF 4,00CHF 3,00
HKD
HKD 30HKD 20
Ελάχιστη χρέωση
Μηδενική

 

* Πελάτες που διαπραγματεύονται περισσότερα από 5.000 συμβόλαια Stock Options κάθε μήνα, μπορούν να αναθέσουν στον Account Manager τους να διαπραγματευτεί τα επίπεδα προμήθειας ανάλογα με τον όγκο που προσφέρουν.

αναλυτικα οι ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ανοίξτε λογαριασμό σήμερα

Εξερευνήστε τον κόσμο των επενδύσεων, απευθείας από τον υπολογιστή, το laptop ή το κινητό σας τηλέφωνο.​

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι Δανικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κατηγοριοποιούν τα προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες τους, βάσει της πολυπλοκότητας και του κινδύνου που ενέχουν αυτά, σε τρείς κατηγορίες: πράσινη, κίτρινη ή κόκκινη.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ​ για να ενημερωθείτε για την κατηγορία ρίσκου στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο προϊόν.​​​​