• Εταιρικός λογαριασμός
    στη Saxo Bank

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Η υποβολή αίτησης για εταιρικό λογαριασμό είναι εύκολη. Απλά συμπληρώστε τη σχετική αίτηση που θα βρείτε στο επόμενο πεδίο, την οποία υποβάλετε μαζί με τα επιπλέον έγγραφα που αναφέρονται πιο κάτω.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να υποβληθούν και επιπλέον έγγραφα.​

Δείτε ποια έγγραφα απαιτούνται


  • Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό από τον τοπικό Οργανισμό Εμπορίου και Εταιρειών (Transcript from local Commerce or Certificate of Incorporation).
  • ​Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρε​ίας (Signed Articles of Association).​
  • Αντίγραφο οποιουδήποτε εταιρικού εγγράφου στο οποίο αναφέρεται ποιος μπορεί να υπογράψει εν ονόματι της εταιρείας (Documentation on who can sign on behalf of the corporate entity).
  • Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου από τους υπογράφοντες εν ονόματι της εταιρείας (Official Proof of Identity for all authorized signatories​).
  • Αποδεικτικό κατοικίας από τους υπογράφοντες εν ονόματι της εταιρείας. Να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 6 μήνες, να έχει εκδοθεί στο όνομά σας και η διεύθυνση να είναι ίδια με αυτή που έχετε καταχωρίσει στην αίτησή σας (Proof of Residence for Authorized signatories).
  • Έγγραφα που να αποδεικνύουν τη δομή ιδιοκτησίας της εταιρείας (Documentation of ownership structure)
  •  Πιστοποιητικό από την εφορία των ΗΠΑ​

ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για πιο γρήγορη επεξεργασία, μπορείτε να σαρώσετε ολα τα προαναφερθέντα έγγραφα και να μας τα αποστείλετε μέσω email.

Δείτε πώς

Στείλτε μας email στο Entityonboarding@saxobank.com.

Εάν δεν έχετε σαρωτή (scanner), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και να μας στείλετε τις φωτογραφίες των παραπάνω εγγράφων με e​-mail ​στο Entityonboarding@saxobank.com.