• Αποστολή κεφαλαίων
    στη Saxo Bank

Αποστολή κεφαλαίων στη Saxo Bank

Στη Saxo Bank μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας με 2 διαφορετικούς τρόπους:

  1. Με αποστολή χρημάτων (ΜΟΝΟ Έμβασμα, ΟΧΙ Επιταγή ή Μετρητά) από άλλον τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά σας.

  2. Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

 
Αποστολή χρημάτων από άλλον τραπεζικό λογαριασμό (τραπεζικό έμβασμα)

Μπορείτε να αποστείλετε κεφάλαια με κανονικό έμβασμα από οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη τράπεζα από λογαριασμό στο όνομά σας. 

Η αποστολή του εμβάσματος γίνεται προς τον λογαριασμό σας στη Saxo Bank, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό αριθμό IBAN που σας έχει παρασχεθεί.

Μπορείτε να βρείτε τον IBAN σας μέσα από την πλατφόρμα SaxoTrader, στο πεδίο "Επισκόπηση Λογαριασμού". Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

  • SWIFT CODE: SAXODKKK
  • ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Το όνομά σας, όπως ακριβώς αναφέρεται στον λογαριασμό σας στη Saxo Bank (αντίστοιχα για τους εταιρικούς λογαριασμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το όνομα της εταιρείας)

Σε περίπτωση που η τράπεζά σας απαιτεί περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της μεταφοράς (π.χ. λεπτομέρειες ενδιάμεσης τράπεζας), μπορείτε να ανατρέξετε στις γενικές οδηγίες χρηματοδότησης, πατώντας εδώ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1. Καταθέσεις μετρητών κατευθείαν στον λογαριασμό της Saxo Bank δεν γίνονται δεκτές.

2. Εμβάσματα χρημάτων από λογαριασμό που δεν είναι στο όνομά σας δεν θα γίνουν δεκτά και θα επιστραφούν. Για τον λόγο αυτό ζητήστε από την τράπεζα σας ΠΑΝΤΑ να αναφέρει το όνομά σας ως αποστολέα των χρημάτων, ειδικά στις περιπτώσεις που ο λογαριασμός είναι κοινός.

3. Παρακαλούμε σημειώστε ότι συνήθως χρειάζονται 3 έως 5 ημέρες προκειμένου το έμβασμα να φτάσει στον λογαριασμό σας στη Saxo Bank και ότι εξετάζουμε αποστολές χρημάτων μετά από 5 εργάσιμες ήμερες.