• Αποστολή μετοχών

    στη Saxo Bank

Μεταφορά μετοχών στη Saxo Bank

  1. Εφόσον έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας με την αποστολή κεφαλαίων (10.000 USD ή το ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα) μπορείτε να προβείτε στη μεταφορά μετοχών. Αφού εισέλθετε στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Αναγνωριστικό Χρήστη (ID) και τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα για τη μεταφορά τίτλων κάτω από την επιλογή Λογαριασμός.
  2. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα δεδομένα για τη μεταφορά που θέλετε να κάνετε - τις λεπτομέρειες της Τράπεζας/Χρηματιστηριακής Εταιρείας με την οποία συνεργάζεστε συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πληροφοριών επικοινωνίας, των χρηματοοικονομικών προϊόντων που θέλετε να μεταφέρετε, της κατεύθυνσης της μεταφοράς, του τύπου του προϊόντος (Ομόλογα / Μετοχές). Η εισαγωγή ανακριβών πληροφοριών θα οδηγήσει σε καθυστέρηση της μεταφοράς και της τελικής διευθέτησης.
  3. Όταν καταχωρίσετε και επαληθεύσετε όλα τα στοιχεία, εκτυπώστε τη συμπληρωμένη online φόρμα δεδομένων από την οθόνη επιβεβαίωσης, την υπογράφετε και την επιστρέφετε στη Saxo Bank μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Greekdesk@saxobank.com (σαρωμένο αντίγραφο) ή μέσω Fax στο +30 211 181 2 180.

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μορφή ως εξουσιοδότηση εκ μέρους του πελάτη στην Τράπεζα ή το Χρηματιστή που λαμβάνει ή στέλνει τα χρεόγραφα, οπότε χρειάζεται να λάβουμε το υπογεγραμμένο έντυπο εντός 24 ωρών από την ώρα που κάνατε την ηλεκτρονική αίτηση για τη μεταφορά.

Σημαντικό
Η μεταφορά δεδομένων θα υποβληθεί στη συνέχεια online και η διαδικασία της μεταφοράς θα ξεκινήσει. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται από τη Saxo Bank η πιστοποίηση της υπογραφής σας για να επιβεβαιώσει στην τράπεζα/τη χρηματιστηριακή εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε ότι εξουσιοδοτείτε την αίτηση μεταφοράς από/προς αυτούς.

 

ΒΗΜΑ 1

Συνδεθείτε μέσω της πλατφόρμας SaxoTrader



ΒΗΜΑ 2



ΒΗΜΑ 3



ΒΗΜΑ 4



ΒΗΜΑ 5



ΒΗΜΑ 6



ΒΗΜΑ 7

 

ΒΗΜΑ 8

 
 

Όταν καταχωρίσετε και επαληθεύσετε όλα τα στοιχεία, εκτυπώστε τη συμπληρωμένη online φόρμα δεδομένων από την οθόνη επιβεβαίωσης, την υπογράφετε και την επιστρέφετε στη Saxo Bank μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Greekdesk@saxobank.com (σαρωμένο αντίγραφο) ή μέσω Fax στο +30 211 181 2 180. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μορφή ως εξουσιοδότηση εκ μέρους του πελάτη στην Τράπεζα ή το Χρηματιστή που λαμβάνει ή στέλνει τα χρεόγραφα, οπότε χρειάζεται να λάβουμε το υπογεγραμμένο έντυπο εντός 24 ωρών από την ώρα που κάνατε την ηλεκτρονική αίτηση για τη μεταφορά.

Σημαντικό
Η μεταφορά δεδομένων θα υποβληθεί στη συνέχεια online και η διαδικασία της μεταφοράς θα ξεκινήσει. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται από τη Saxo Bank η πιστοποίηση της υπογραφής σας για να επιβεβαιώσει στην τράπεζα/τη χρηματιστηριακή εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε ότι εξουσιοδοτείτε την αίτηση μεταφοράς από/προς αυτούς.

 

Πλατφόρμα SAXOWEBTRADER