• Καλύπτοντας τις ανάγκες των πιο απαιτητικών επενδυτών

Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας

Οι σύγχρονοι επενδυτές απαιτούν συνεχώς περισσότερη χρηστικότητα, κινητικότητα και εξυπηρέτηση για τις διαδικτυακές συναλλαγές τους.

Η Saxo Bank ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις μέσω των τεχνικών εργαλείων και των εφαρμογών κορυφαίας τεχνολογίας που διαθέτει.

Η Saxo Bank, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών της, έχει επιτυχώς δημιουργήσει ένα στιβαρό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό περιβάλλον για τις διαδικτυακές συναλλαγές, το οποίο περιλαμβάνει έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προϊόντων, τύπων εντολών, λειτουργιών της πλατφόρμας και εφαρμογών.

Get a FREE 20 day Demo Account

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SAXOTRADER

Πραγματοποιήσετε εικονικές συναλλαγές κάτω από πραγματικές συνθήκες ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ και ΚΑΝΕΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΡΑ!

ΔΩΡΕΑΝ  DEMO ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ!
 • Είδη εντολών

  Η χρήση εντολών δίνει τη δυνατότητα μείωσης των απωλειών και εξασφάλισης των κερδών σας. Οι απλές εντολές stop είναι σχεδιασμένες με τρόπο που να προστατεύουν τις επενδύσεις από αρνητική μεταστροφή της αγοράς.

  Οι εντολές Stop μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις για όλα τα επενδυτικά προϊόντα με σκοπό την πειθαρχία στις συναλλαγές και τον περιορισμό του κινδύνου υπερβολικής ζημίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να εμπιστευτούν την πλατφόρμα συναλλαγών έχοντας λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών σε περίπτωση αρνητικής πορείας της αγοράς κατά την απουσία τους.

  Η εντολή περιορισμού ζημίας (Stop/ Stop Loss) σας δίνει περιθώρια για προσωπική ζωή - ακόμα και για διακοπές και αργίες. Αν κάποιος δεν έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή στο internet ή απλώς δεν επιθυμεί να έχει συνεχώς «καρφωμένα» τα μάτια του στις αγορές, η εντολή αποτροπής ζημίας επιτρέπει μια ευκαιρία ανάπαυσης με τη σιγουριά ότι είναι κατά κάποιον τρόπο προστατευμένος από μια αρνητική μεταστροφή της πορείας των επενδύσεών του.

  Οι κυλιόμενες εντολές Stop (Trailing Stops) είναι οι λιγότερο γνωστές και αυτές που χρησιμοποιούνται λιγότερο. Επιτρέπουν στους επενδυτές να ορίσουν μια μεταβολή σε pip, έτσι ώστε αν η τρέχουσα τιμή πέσει κατά το συγκεκριμένο αριθμό pip, η θέση να μπαίνει αυτόματα προς πώληση. Ωστόσο, αν η τρέχουσα τιμή ανέβει, το ποσοστιαίο μέγεθος της μεταβολής υπολογίζεται με βάση τη νέα υψηλότερη αξία. Επομένως, οι κυλιόμενες εντολές Stop αποδεικνύονται πολύ αποτελεσματικές στην ελαχιστοποίηση των απωλειών και στη διασφάλιση δυνητικών κερδών, εφόσον η πορεία των αγορών μεταστραφεί εναντίον κάποιων επενδυτικών θέσεων.

  Και οι απλές και οι κυλιόμενες εντολές stop είναι διαθέσιμες για τους πελάτες της Saxo Bank σε όλες τις πλατφόρμες συναλλαγών. Ανάλογα με την κατηγορία επενδύσεων που διαπραγματεύεστε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σειρά από λειτουργίες διακοπής της επενδυτικής δράσης ανάλογα με τους περιορισμούς κινδύνου που επιθυμείτε.

  Οι περισσότεροι επενδυτές δεν μπορούν να είναι διαθέσιμοι στο 100% του χρόνου τους. Μια γενική εντολή stop τους επιτρέπει να κοιμούνται καλύτερα και ταυτόχρονα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία του κεφαλαίου τους και τον περιορισμό των κινδύνων. Επίσης, είναι ένας ωραίος τρόπος αυτοπεριορισμού απέναντι στην ημερήσια ρευστότητα των τιμών.

 • Λειτουργίες Διαγραμμάτων

  Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες ενός διαγράμματος επαγγελματικών προδιαγραφών, το οποίο παρέχεται ως πρότυπο, και να απολαύσουν πρωτοεμφανιζόμενες λειτουργίες ανάλυσης ιστορικών δεδομένων της τιμής ενός επενδυτικού προϊόντος. Υπάρχει διαθέσιμη μια σειρά από διαγράμματα διαφορετικού στυλ, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις για την ανάλυση των ιστορικών δεδομένων των τιμών.

  Τα βασικά πλεονεκτήματα των διαγραμμάτων είναι τα ακόλουθα:

  Διαχείριση ανοιχτών εντολών μέσω των διαγραμμάτων

  Μπορείτε να αλλάξετε τις ανοιχτές σας εντολές μέσω των διαγραμμάτων και της μεθόδου “drag and drop” χωρίς να χρειάζεται να φεύγετε από την οθόνη του διαγράμματος.

    Διαχείριση ανοιχτών εντολών μέσω των διαγραμμάτων
  CHARTPREVIEW
   

  Προβάλλετε διάφορα προϊόντα και εργαλεία

  Αναλύστε τον τεχνικό δείκτη RSI από δύο προϊόντα χρησιμοποιώντας την επιλογή “comparable” του διαγράμματος - ή απλά δείτε περισσότερα του ενός προϊόντα στο ίδιο διάγραμμα.

    Προβάλλετε διάφορα προϊόντα και εργαλεία
  ChartPreview
   
   

  Εύκολα στην χρήση καταδεικτικά εργαλεία

  Γρήγορα και λεπτομερή καταδεικτικά εργαλεία, σας επιτρέπουν να χαράσσετε γραμμές στήριξης και αντίστασης, επίπεδα Fibonacci- και πολλά περισσότερα.

    Εύκολα στην χρήση καταδεικτικά εργαλεία
  ChartPreview
   

  55 ενσωματωμένοι τεχνικοί δείκτες

  Τα διαγράμματα έχουν ενσωματωμένη την δυνατότητα προβολής δεικτών τάσης, κινητών μέσων όρων, ταλαντωτών, όγκων – και πολλών περισσοτέρων.

    55 ενσωματωμένοι τεχνικοί δείκτες
  ChartPreview
   
   

  Παραμετροποίηση των δεικτών

  Οι σύγχρονοι επενδυτές απαιτούν ευελιξία από την επενδυτική τους πλατφόρμα, και για τον λόγο αυτόν, όλοι οι ενσωματωμένοι τεχνικοί δείκτες είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι.

    Παραμετροποίηση των δεικτών
  ChartPreview
   

  Επιλογή περιόδου και εύρους τιμών

  Μεταβείτε γρήγορα σε διάφορες επιλογές περιόδων και εύρους τιμών μέσω ενός κλικ στον αντίστοιχο επιλογέα.

    Επιλογή περιόδου και εύρους τιμών
  ChartPreview
   
 • Τεχνική Ανάλυση

  Καθώς η διαδικτυακή αγορά συναλλαγών εξακολουθεί να διευρύνεται σε μέγεθος και γνώση, οι χρηματιστές και οι επενδυτές χρησιμοποιούν συνεχώς τεχνικές αναλύσεις επιδιώκοντας να προσθέσουν επιπλέον στοιχεία στις συναλλαγές τους. Η χρήση τεχνικών αναλύσεων μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην κατάρτιση στρατηγικών και τη διατήρηση της πειθαρχίας κατά τις συναλλαγές. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών της Saxo Bank έχουν ενσωματωμένα εύχρηστα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στους χρηματιστές να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα των τεχνικών αναλύσεων.


  Πρόσβαση σε συστηματικές συναλλαγές

  Προηγμένα εργαλεία, όπως το πρόγραμμα τεχνικών αναλύσεων της Saxo Bank, χρησιμοποιούν διεξοδικές μεθόδους μελέτης της αγοράς και βρίσκονται στη διάθεση κάθε σύγχρονου επενδυτή. Οι συστηματικές διαδικτυακές συναλλαγές δεν απευθύνονται πλέον μόνο στα μεγάλα οικονομικά ιδρύματα και τους επαγγελματίες διαχειριστές επενδύσεων – νέες, εξελιγμένες τεχνικές έρευνας βρίσκονται πλέον στη διάθεση όλων των επενδυτών.

  Το εργαλείο τεχνικής ανάλυσης επιτρέπει:

  • Αναγνώριση και ανάλυση μοτίβων: το προηγμένο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης σας επιτρέπει την αναγνώριση κλασσικών μοτίβων σε επιλεγμένα ζεύγη συναλλάγματος και δείκτες.
  • Τεχνικές γνώσεις: ανασκόπηση τεχνικών συμβάντων που σχετίζονται με συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα.
  • Έρευνα μετοχών: το Technical Stock Screener σας προσφέρει ιδέες συναλλαγών βασιζόμενες σε τεχνικές αναλύσεις που χρησιμοποιούν επιλεγμένα ή προκαθορισμένα κριτήρια έρευνας.
  • Προσαρμόσιμα διαγράμματα: ενισχυμένη ευελιξία που επιτρέπει στους επενδυτές να προβάλουν τα διαγράμματα και τα μοτίβα που τους ενδιαφέρουν.
  • Προειδοποιήσεις συμβάντων: το Event Alerts σας ειδοποιεί όταν επιτυγχάνεται μια τιμή ή λαμβάνει χώρα ένα τεχνικό γεγονός.
  • Άλλες λειτουργίες που περιλαμβάνονται: καθημερινή επισκόπηση των σημαντικών γεγονότων της αγοράς, επενδυτικές ιδέες και παρακολούθηση των αποδόσεων των προϊόντων.

  Διαδικτυακές συναλλαγές ανώτερου επιπέδου

  Το εύχρηστο πρόγραμμα της Saxo Bank βοηθάει τους επενδυτές να προβλέψουν τις τάσεις των τιμών στις διαπραγματεύσεις συναλλάγματος (Forex) και στην αγορά μετοχών, αναλύοντας το ιστορικό των τιμών και αναζητώντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα και σχέσεις. Όταν ικανοποιούνται προκαθορισμένα κριτήρια, οι χρήστες ενημερώνονται ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις ευκαιρίες. Είναι σαν να έχεις έναν ιδιωτικό αναλυτή συναλλαγματικών ισοτιμιών ή ένα διαχειριστή τίτλων να παρακολουθεί την αγορά και να εντοπίζει ευκαιρίες για κερδοφόρες συναλλαγές.

  Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα σε αυτό τo πρωτοποριακό εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που είναι διαθέσιμο μέσω των διαδικτυακών πλατφόρμων της Saxo Bank. Πρώτα απ’όλα, προσφέρει αναγνώριση κλασσικών μοτίβων σε επιλεγμένες ισοτιμίες συναλλάγματος και δείκτες, δηλαδή σας ειδοποιεί όταν μεταβληθούν οι κρίσιμοι δείκτες. Το Technical Stock Screener σας παρέχει ιδέες για διαδικτυακές συναλλαγές που βασίζονται στα δεδομένα της αγοράς χρησιμοποιώντας, κριτήρια έρευνας τα οποία οι χρήστες είτε επιλέγουν είτε εισάγουν – με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές μπορούν πραγματικά να καθορίσουν αυτό που αναζητούν και τη μορφή στην οποία θέλουν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα.

  Κατάρτιση επί των τεχνικών αναλύσεων

  Το πρόγραμμα τεχνικής ανάλυσης που περιλαμβάνεται στη SaxoTrader και τη SaxoWebTrader είναι μια εκπαιδευτική ενότητα, η οποία παρέχει στο χρήστη τις απαραίτητες γνώσεις της τεχνικής αναλύσης, εξηγώντας τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται ώστε η ανάγνωση της αγοράς να γίνεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι για ένα «μη συστηματοποιημένο» επενδυτή. Ο ορισμός κάθε διαγράμματος, από το Bollinger bands ως το Gann, είναι ξεκάθαρος και διεξοδικός, περιλαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση του κάθε τύπου ανάλυσης.

  Καθώς η τεχνική ανάλυση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, εκτιμάται ότι σε ορισμένες αγορές το 80% των αποφάσεων για συναλλαγές είναι απόρροια τεχνικών παρά θεμελιωδών αναλύσεων. Αυτή η στατιστική δείχνει πως στις σημερινές αγορές με το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί, η ανάγκη για πλήρως εμπεριστατωμένες αποφάσεις συναλλαγών είναι επιτακτική. Το εργαλείο τεχνικής ανάλυσης σε συνδυασμό με τα υποσυστήματα συνεχούς ενημέρωσης και τις πληροφορίες των εταιρειών όπως διατίθενται στις πλατφόρμες της Saxo Bank συνθέτουν έναν πολύ ισχυρό συνδυασμό πηγών πληροφόρησης για συναλλαγές.

  Πλεονεκτήματα τεχνικής και «συστηματικής» προσέγγισης

  Η ανάπτυξη προκαθορισμένων κανονισμών λειτουργίας, βάσει των οποίων πρώτα γίνεται η τοποθέτηση και μετά η διαχείριση μιας συναλλαγής, είναι σήμερα ένας γοργά αναπτυσσόμενος χώρος για τους ιδιώτες επενδυτές.

  Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από μια τέτοια προσέγγιση είναι πολυάριθμα, με κυριότερα την αμερόληπτη στάση, την έμφαση στην πειθαρχία, την ανάπτυξη μιας ποσοτικής προόδου και τον αυστηρό έλεγχο κινδύνων. Ένα σύστημα συναλλαγών μπορεί σχετικά εύκολα να προβεί σε εκτιμήσεις και διαχείριση κινδύνων πριν κινδυνέψει το επενδυτικό σας κεφάλαιο καθώς τα χαρακτηριστικά της απόδοσης αποτελούν εκ των προτέρων αντικείμενο παρατήρησης μέσω μιας ευρείας κλίμακας συνθηκών της αγοράς.

  Συστηματοποιημένη συναλλαγή σημαίνει πειθαρχεία

  Η συστηματοποιημένη συναλλαγή έγκειται στην παρατήρηση και την αφομοίωση διαφόρων τεχνικών παραγόντων της αγοράς, σχηματίζοντας μια κρίση αναφορικά με τη σημασία τους και αναπτύσσοντας μια στρατηγική ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη σχέση κινδύνου/απόδοσης για το συγκεκριμένο σενάριο. Ωστόσο, η δημιουργία ενός συνεπούς και επικερδούς συστήματος συναλλαγών είναι μια τεράστια πρόκληση, η οποία δεν πρέπει να υποτιμάται. Οι νέοι πελάτες που πιστεύουν ότι για την επίτευξη των στόχων τους αρκεί να πάρουν δυο-τρεις από τους προσφιλείς τους τεχνικούς δείκτες και να τους «τυλίξουν» με μια εντολή stop-loss και ένα στόχο κέρδους, πιθανότατα θα απογοητευτούν μακροπρόθεσμα.

  Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να δημιουργούν κάτι περισσότερο από ένα μοντέλο που εφαρμόζεται στενά σε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Ένα χαρτοφυλάκιο που περιέχει προσεκτικά επιλεγμένα και διαφορετικά μοντέλα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα σταθερότητας, με αποτέλεσμα να ελέγχει τις διακυμάνσεις κέρδους και να αποτυπώνει μια ομαλότερη καμπύλη απόδοσης των τίτλων. Με τελικό αποτέλεσμα, μεγαλύτερες ευκαιρίες μόχλευσης και μεγαλύτερα δυνητικά κέρδη.

 • Ευέλικτος χώρος εργασίας

  Ο πλήρως προσαρμόσιμος χώρος εργασίας προσφέρει στους επενδυτές απόλυτο έλεγχο στο περιβάλλον των διαδικτυακών συναλλαγών τους, προσφέροντας τη δυνατότητα εξατομίκευσης του χώρου εργασίας τους.

  Προσαρμόσιμες προβολές

  Η ποικιλία των προβολών της πλατφόρμας Saxo Web Trader επιτρέπει τη γρήγορη και άνετη πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό διατάξεων οθόνης μέσω της χρήσης των καρτελών, στο επάνω μέρος του χώρου εργασίας. Υπάρχουν προεπιλεγμένες προβολές αλλά οι χρήστες μπορούν με ευκολία να δημιουργήσουν τις προσωπικές τους ρυθμίσεις.

  Στα παραδείγματα προβολών περιλαμβάνονται:

  • Προβολή συναλλαγών, η οποία εστιάζει στα επενδυτικά προϊόντα που διακινούνται ή προτιμούνται συχνότερα και ενσωματώνει υποσυστήματα συναλλαγών, διαγραμμάτων, αναλύσεων και ειδήσεων για αυτά τα προϊόντα.
  • Προβολή λογαριασμού, η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες θέσεις και τα περιθώρια ασφάλισης του χρήστη, τη δήλωση λογαριασμού και περισσότερο αναλυτικές αναφορές λογαριασμού.
  • Προβολή ερευνών αγοράς, αναφορών και ενημερώσεων από τη Saxo Bank και άλλων κορυφαίων χρηματιστηριακών αναλύσεων.

  Πίνακες

  Η ευέλικτη πλατφόρμα Saxo Trader της Saxo Bank διευκολύνει την καλύτερη χρήση του διαθέσιμου χώρου.

  Οι λειτουργίες εξοικονόμησης χώρου περιλαμβάνουν:

  • Πίνακες (απλοί ή με καρτέλες ενοτήτων) με δυνατότητα μετακίνησης εκτός της πλατφόρμας – ιδανικοί για όσους χρησιμοποιούν πολλές οθόνες
  • Πίνακες με δυνατότητα αλληλοεπικάλυψης
  • Πίνακες με δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους
  • Πίνακες με δυνατότητα απόκρυψης όταν δεν χρησιμοποιούνται.

  Καρτέλες και πίνακες

  Στην πλατφόρμα SaxoTrader τα υποσυστήματα συναλλαγών και τα εργαλεία μπορούν να εμφανίζονται με διαφορετικές μορφές. Η επιλογή μορφής εξαρτάται από το υποσύστημα.

  • Καρτέλες – μια μορφή κατάλληλη για μεγαλύτερα εργαλεία που περιέχουν πολλές πληροφορίες ή κείμενο. Καρτέλες που «γεμίζουν» ολόκληρη την οθόνη και σχηματίζουν τη βάση μιας προβολής.
  • o Πίνακες – μια πιο ευέλικτη μορφή που επιτρέπει την τοποθέτηση υποσυστημάτων γύρω από τις καρτέλες, τη μετακίνησή τους γύρω από το χώρο εργασίας ή ακόμη και την τοποθέτησή τους εκτός του χώρου εργασίας, όταν κάποιος χρήστης εργάζεται με πολλές οθόνες.
 • Αναζήτηση προϊόντων

  Η αναζήτηση επενδυτικών προϊόντων (Instrument Explorer) δίνει τη δυνατότητα γρήγορου εντοπισμού επενδυτικών προϊόντων μέσα από την ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων της Saxo Bank.

  Η αναζήτηση επενδυτικών προϊόντων βοηθάει στον εντοπισμό και την οργάνωση όλων των διαπραγματεύσιμων επενδυτικών προϊόντων, μέσω των διαδικτυακών πλατφόρμων συναλλαγών της Saxo Bank.

  Από τη στιγμή που επιλεγεί ένα επενδυτικό προϊόν, υπάρχει η δυνατότητα διαπραγμάτευσής του ή απεικόνισής του σε μορφή διαγράμματος, ενώ μπορούν να προβληθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν.

  Επίσης, μέσω των μενού που παρέχονται, υπάρχει η δυνατότητα εξερεύνησης μιας μεγάλης ποικιλίας επενδυτικών προϊόντων και κάνοντας διπλό κλικ σε οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν αυτό προστίθεται στο υποσύστημα Τιμές και Συναλλαγές της πλατφόρμας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από ολόκληρη τη λίστα των διαθέσιμων επενδυτικών προϊόντων μέσω τριών μόνο καρτελών ή να αναζητήσει ένα επενδυτικό προϊόν πληκτρολογώντας το όνομά του ή ακόμη, να επιλέξει προκαθορισμένα "αγαπημένα" επενδυτικά προϊόντα.

  Η καρτέλα Αγαπημένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή επενδυτικών προϊόντων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο πρόσφατων συναλλαγών (διαθέσιμα μέσω του φακέλου Recently Traded Instruments) ή έχουν οριστεί ως "αγαπημένα" προϊόντα.

  Κριτήρια αναζήτησης

  Η αναζήτηση επενδυτικών προϊόντων (Instrument Explorer) περιέχει έναν αριθμό επιλογών που διευκολύνουν το γρήγορο εντοπισμό επενδυτικών προϊόντων:

  • Πληκτρολογώντας μερικά γράμματα από το όνομα του επενδυτικού προϊόντος ή της εταιρίας.
  • Ακυρώνοντας την επιλογή προϊόντων για να προβληθούν μόνο τα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
  • Ταξινομώντας σε λίστα τα επενδυτικά προϊόντα ανά βιομηχανικό τομέα.

  Σημείο εκκίνησης

  Η αναζήτηση επενδυτικών προϊόντων (Instrument Explorer) ενεργεί ως το σημείο εκκίνησης συναλλαγών, διαγραμμάτων και αναλύσεων.

  Στην πλατφόρμα συναλλαγών επιλέγοντας ένα ή πιο πολλά επενδυτικά προϊόντα:

  • Κάνοντας δεξί κλικ ανοίγει ένα υποσύστημα συναλλαγών, τιμών ή διαγραμμάτων των επενδυτικών προϊόντων.
  • Σύροντας την επιλογή σας, την εμφανίζετε σε ένα υπάρχον υποσύστημα διαγραμμάτων ή συναλλαγών.

  Αποθήκευση αγαπημένων

  Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα προσθήκης των επενδυτικών προϊόντων που συνήθως διαχειρίζονται, στις λίστες Αγαπημένων, για γρήγορη ανάκλησή τους. Επίσης γρήγορη ανάκληση από τη λίστα με τα Αγαπημένα μπορεί να εφαρμοστεί και σε επενδυτικά προϊόντα που αποτέλεσαν πρόσφατα αντικείμενο συναλλαγής.

 • Οικονομικό ημερολόγιο


  Η Saxo Bank εξασφαλίζει στους πελάτες της ένα προσαρμόσιμο ημερολόγιο μακροοικονομικών στοιχείων για τα γεγονότα που αφορούν στις κυρίαρχες οικονομίες. Τα δεδομένα εμφανίζονται με χρονική σειρά και οι πελάτες μπορούν να τα φιλτράρουν ανά τύπο δεδομένων, χρονική περίοδο και χώρα. Το ημερολόγιο για τα μακροοικονομικά δεδομένα περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, τις επικρατούσες εκτιμήσεις και την προηγούμενη ένδειξη. Κάντε κλικ για το οικονομικό ημερολόγιο.

   

 • Οικονομικές ειδήσεις online

  Η Saxo Bank αποσκοπεί στο να προσφέρει στους πελάτες της μοναδικού περιεχομένου ειδήσεις, πληροφορίες και αναλύσεις για αγορές στις οποίες θέλουν να διαπραγματευτούν. Αυτό σημαίνει ότι η Saxo Bank προσπαθεί όχι μόνο να διαθέσει τα κατάλληλα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αλλά και να παρέχει ειδήσεις και αναλύσεις για παγκόσμια, γεωπολιτικά θέματα, μακροοικονομικά ζητήματα, νομισματικές ισοτιμίες, ομολογίες σταθερού επιτοκίου, αποδόσεις, χρεόγραφα και εμπορεύματα. Στόχος της Saxo Bank είναι η πλήρης κατάρτιση των πελατών της με σκοπό την απόκτηση αυτοπεποίθησης που θα τους βοηθήσει να προβούν σε συναλλαγές μέσα από τις πλατφόρμες της.

   

     Dow Jones Newswires
  Το άνοιγμα ενός λογαριασμού στη Saxo Bank παρέχει στον πελάτη πρόσβαση σε ειδήσεις και σχόλια του Dow Jones Newswires. Το δίκτυο Dow Jones Newswires είναι μέλος της News Corporation – ενός από τα μεγαλύτερα και πιο καταξιωμένα πρακτορεία ειδήσεων παγκοσμίως – και μεταδίδει σε συνεχή ροή τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων που αφορούν στις κεφαλαιαγορές καθώς και σχόλια από έμπειρους δημοσιογράφους που υποστηρίζονται από ένα δίκτυο επαγγελματικών πηγών.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδησεογραφικές υπηρεσίες του Dow Jones και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές μέσα από τις πλατφόρμες, κάνετε κλικ εδώ. ​  Market News International
  Το Market News International παρέχει σε πραγματικό χρόνο οικονομικές ειδήσεις για τις διάφορες αγορές εστιάζοντας στις πιο επίκαιρες και σημαντικές ειδήσεις καθώς και σχετικά και χρήσιμα άρθρα και παρασκηνιακές πληροφορίες για την αγορά. Οι πελάτες της Saxo Bank έχουν πρόσβαση και στην υπηρεσία MNI's FX Bullets, η οποία δίνει αναφορές για τις συναλλαγές της ημέρας στις μεγαλύτερες νομισματικές αγορές, τους οικονομικούς δείκτες καθώς και άλλες ειδήσεις που αφορούν στη χρηματιστηριακή κίνηση. Η ΜΝΙ υπερηφανεύεται για τους δημοσιογράφους της, ότι σκέπτονται σαν χρηματιστές, που σημαίνει ότι οι αναγνώστες της έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες ειδήσεις και πληροφορίες. ​  Πρακτορείο Direkt
  Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Direkt αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο για τις Σκανδιναβικές χώρες. Το Direkt DK προσφέρει στη Δανέζικη γλώσσα, κάλυψη της αγορας της Δανίας και άλλων διεθνών αγορών, ενώ το Direkt SE καλύπτει την αντίστοιχη ειδησεογραφία της Σουηδίας.​
   

   

 • Άλλα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας


  Σύνοψη λογαριασμών

  Ένα μενού λογαριασμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβληθούν οι καταχωρημένες συναλλαγές, οι χρηματοοικονομικές δηλώσεις, οι ανοιχτές θέσεις και η επισκόπηση του λογαριασμού. Οι ανοιχτές θέσεις είναι πάντα διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο, μέσω της σύνοψης λογαριασμού και του υποσυστήματος ανοιχτών θέσεων.

  Υποσύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων (CHAT)

  Το υποσύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων είναι διαθέσιμο για ορισμένης κατηγορίας πελάτες και χρησιμοποιείται για τη διαδικτυακή επικοινωνία τους με τους διαχειριστές λογαριασμών της Saxo Bank (Account Executives), μέσω σύντομων μηνυμάτων.

  Όλα τα μηνύματα που λαμβάνονται και αποστέλλονται μέσω του υποσυστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής μηνυμάτων (Chat Log) (Λογαριασμός > Σύνοψη > Μητρώο δραστηριότητας). Επιλέξτε την επιλογή "Ανταλλαγή μηνυμάτων", ορίστε τη χρονική περίοδο που σας ενδιαφέρει και κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

  Πίνακας τιμών

  Ο πίνακας τιμών στις πλατφόρμες της Saxo Bank, ενσωματώνει όλα τα προϊόντα συναλλαγών σε ένα υποσύστημα συναλλαγών, επιτρέποντας στους επενδυτές να παρακολουθούν τις τιμές της αγοράς για πολλά χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω μιας μόνο λίστας τιμών, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα απευθείας διαπραγμάτευσης αυτών των τιμών σε πραγματικό χρόνο.

  Stock Screener

  Το εξελιγμένο εργαλείο Stock Screener (επιλογέας μετοχών) σας επιτρέπει να αναζητήσετε τις μετοχές που σας ενδιαφέρουν, ανάμεσα από 11.000 παρεχόμενες μετοχές από όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιήστε ένα ή περισσότερα από τα 250 κριτήρια αναζήτησης και εντοπίστε νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Ένα πραγματικά επαγγελματικό εργαλείο, το οποίο παρέχεται μαζί με το εργαλείο Equity Research (ανάλυση μετοχών). Διαβάστε περισσότερα για Stock Screener.

  Ανάλυση μετοχών

  Ο πίνακας τιμών στις πλατφόρμες της Saxo Bank, ενσωματώνει όλα τα προϊόντα συναλλαγών σε ένα υποσύστημα συναλλαγών, επιτρέποντας στους επενδυτές να παρακολουθούν τις τιμές της αγοράς για πολλά χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω μιας μόνο λίστας τιμών, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα απευθείας διαπραγμάτευσης αυτών των τιμών σε πραγματικό χρόνο. Αποκτήστε πρόσβαση σε ένα πλήθος θεμελιωδών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων των αναλυτών, οικονομικά στοιχεία για τα 5 τελευταία έτη, καθώς και προβλέψεις 3 ετών για τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη. Διαβάστε περισσότερα για το Equity Research.