Βελτιώσεις στα διαγράμματα

​Η Saxo Bank πραγματοποίησε μια σειρά βελτιώσεων στη λειτουργικότητα των διαγραμμάτων που εμφανίζονται στην πλατφόρμα SaxoTrader.

Διαμόρφωση του διαγράμματος

Υπάρχει πλέον δυνατότητα για περαιτέρω προσαρμογή και παραμετροποίηση των διαγραμμάτων. 

Δίπλα στην εντολή BUY υπάρχουν δύο νέα εικονίδια που απεικονίζουν ένα γαλλικό κλειδί και έναν εκτυπωτή.


Κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο με το γαλλικό κλειδί, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαμόρφωσης του διαγράμματος (Chart Configuration).

 

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, θα βρείτε δύο καρτέλες: Την καρτέλα “General” ("Γενικά") και την καρτέλα “Line and Colours” ("Γραμμές και Χρώματα").

Στην καρτέλα “General” μπορείτε να επιλέξετε τα εξής:

 • Στο FX να επιλέξετε την προβολή των τιμών πώλησης (Bid) ή αγοράς (Ask) πάνω στο διάγραμμα. Η τιμή πώλησης είναι προεπιλεγμένη
 • Να κρύψετε την μπάρα εργαλείων από το διάγραμμα
 • Να ενεργοποιήσετε τις λογαριθμικές τιμές
 • Να προσαρμόσετε το πλάτος της μπάρας/ του διαγράμματος κεριών
 • Να ορίσετε ως προεπιλογή έναν συγκεκριμένο τύπο διαγράμματος, ώστε κάθε νέο διάγραμμα να εμφανίζεται με τη συγκεκριμένη μορφή
 • Να επιλέξετε την προβολή των συναλλαγών και των ανοιχτών εντολών 
 • Να κρύψετε το πλαίσιο πληροφοριών ή να αλλάξετε τα χρώματά του

Όλες οι αλλαγές που πραγματοποιεί ο κάθε χρήστης μπορούν να αποθηκευθούν ως προεπιλογή, επιλέγοντας την εντολή “Save Defaults” ("Αποθήκευση Προεπιλογών") στην κάτω αριστερή γωνία. Με τον τρόπο αυτό, όλα τα διαγράμματα που θα ανοίγετε στο μέλλον θα ακολουθούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Στην καρτέλα “Lines and Colour” μπορείτε να επιλέξετε τα εξής: 

 • Το χρώμα στο φόντο του διαγράμματος
 • Τις ρυθμίσεις για τη γραμμή τιμών
 • Τις ρυθμίσεις για τις γραμμές πλέγματος
 • Τα χρώματα για τα κείμενα στους άξονες Χ και Υ, και τα χρώματα φόντου 

Οι αλλαγές αυτές μπορούν επίσης να αποθηκευτούν ως προεπιλογή, πατώντας απλώς το "Save Default".  

 

Αλλαγή τιμής στην οριζόντια γραμμή

Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλλάξετε την τιμή στην οριζόντια γραμμή. Αρχικά επιλέγετε το "Horizontal Line" ("Οριζόντια Γραμμή") από το αναπτυσσόμενο μενού "Annotations" ("Επισημάνσεις") και την τοποθετείτε στο διάγραμμα.

 

Στη συνέχεια κάνετε διπλό κλικ στο πλαίσιο με την τιμή στον άξονα Υ, πληκτρολογείτε την επιθυμητή τιμή και

 

κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εντός του διαγράμματος ή πατάτε “Enter”. Με τον τρόπο αυτό, η οριζόντια γραμμή θα μετακινηθεί στο επιλεγμένο επίπεδο.

Μελέτη Pivot Points

Προστέθηκαν δύο νέες γραμμές στα Pivot Points, οι Support 3 και Resistance 3, προκειμένου να σας προσφέρουν καλύτερη καθοδήγηση για τις θέσεις υποστήριξης και αντίστασης σε αγορές με μεγάλη διακύμανση.

Επιπλέον, αφαιρέσαμε από τη μελέτη Pivot Points τις γραμμές σύνδεσης ως προεπιλογή. Οι γραμμές σύνδεσης δεν έχουν κάποια σημασία, αλλά αν το επιθυμείτε, μπορείτε να τις επαναφέρετε από τις Ρυθμίσεις.


Συγκριτικό διάγραμμα

Πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις σε ό,τι αφορά το συγκριτικό διάγραμμα. Εάν θέλετε να συγκρίνετε την απόδοση δύο προϊόντων μεταξύ τους για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μπορείτε πλέον να το κάνετε με μεγαλύτερη ευκολία. Επιλέγετε το “% Comparative” στο αναπτυσσόμενο μενού "Chart type" ("Τύπος Διαγράμματος").

 

Υπάρχουν πλέον τρεις τρόποι για να επιλέξετε την επιθυμητή περίοδο: 

 1. Να κάνετε κλικ στην κάθετη γραμμή και να τη σύρετε αριστερά ή δεξιά. 

 2. Να κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο ημερομηνίας στον άξονα Χ και να πληκτρολογήσετε την ημερομηνία. Με τον τρόπο αυτό, η κάθετη γραμμή θα προσαρμοστεί στην επιλεγμένη ημερομηνία, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση σύγκρισης. 

 3. Να ανοίξετε το παράθυρο “Chart Configuration” ("Διαμόρφωση Διαγράμματος") και να επιλέξετε την καρτέλα "General". Να επιλέξετε το κουτάκι "Comparative Base Date" ("Ημερομηνία Βάσης Σύγκρισης"), στη συνέχεια να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία και να πατήσετε ΟΚ. Η συγκεκριμένη ημερομηνία μπορεί να αποθηκευθεί ως προεπιλογή.