Γενική ανακατάταξη στις τιμές περιθωρίου ασφάλισης των CFD και εγγύησης για μετοχών

 

Η Saxo Bank πρόκειται να προβεί σε γενική ανακατάταξη (re-rating) των απαιτήσεων περιθωρίου ασφάλισης και εγγύησης για τα CFD και τις μετοχές, κατά το σαββατοκύριακο 12-13 Ιουλίου 2014.

Δεδομένου ότι πρόκειται για γενική ανακατάταξη, οι αλλαγές θα επηρεάσουν έναν μεγάλο αριθμό CFD και μετοχών και ενδέχεται να ακολουθήσουν τα εξής:

  • Μεγαλύτερο ή μικρότερο τμήμα της αξίας μιας θέσης σε μετοχές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για συναλλαγές με μόχλευση.
  • Η διαπραγμάτευση των μετοχών όπως τα CFD θα απαιτεί μεγαλύτερη ή μικρότερη εγγύηση περιθωρίου.

Πατήστε εδώ προκειμένου να δείτε τη νέα κατάταξη (rating) για τα CFD και τις μετοχές.

Για επιπλέον διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Account Manager σας.