Επτά νέα ζεύγη στην ομάδα των Forward Outrights που προσφέρουμε

​Οι προθεσμιακές ισοτιμίες (Forward Outrights) μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από εταιρείες για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου των ταμειακών ροών, αλλά και από τους ιδιώτες επενδυτές για τη μείωση του κινδύνου από ανεπιθύμητες διακυμάνσεις των επιτοκίων στο ξένο συνάλλαγμα. Με τον τρόπο αυτό, ο επενδυτής μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων το κόστος ή το κέρδος από τη διαφορoποίηση των επιτοκίων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το Μάιο η Saxo Bank ενίσχυσε τις προσφερόμενες υπηρεσίες της στα Forward Outrights, επεκτείνοντας τις ημερομηνίες περιόδου διαπραγμάτευσης για τα ζεύγη που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

​ΝΕΑ FORWARD OUTRIGHTS​ ​
​Ζεύγος ισοτιμιών ​Διάρκεια
​AUDNOK ​έως ένα έτος
​AUDSEK ​έως ένα έτος
​CADSEK ​έως ένα έτος
​XAUEUR ​έως ένα έτος
​XAUCHF ​έως ένα έτος
​NZDZAR ​έως ένα έτος
​NZDMXN​ ​έως ένα έτος