Βελτιώσεις στα διαγράμματα των SaxoTrader και SaxoWebTrader

​Σύντομα θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα SaxoTrader οι παρακάτω βελτιώσεις στην επιλογή «Νέο Διάγραμμα». Οι συγκεκριμένες βελτιώσεις είναι ήδη διαθέσιμες στην πλατφόρμα SaxoWebTrader.

Αφαίρεση της επιλογής «Διάγραμμα»

Με τις παρακάτω βελτιώσεις, η επιλογή «Νέο Διάγραμμα»  στην πλατφόρμα SaxoTrader θα είναι σημαντικά πιο εξελιγμένη από την επιλογή «Διάγραμμα» (το προηγούμενο εργαλείο για τα διαγράμματα). Όπως ανακοινώθηκε στην ενημέρωση Αυγούστου, η επιλογή «Διάγραμμα» θα αφαιρεθεί από την SaxoTrader την 1η Οκτωβρίου. Τυχόν υπάρχοντα διαγράμματα στο περιβάλλον εργασίας των χρηστών βάσει του προηγούμενου εργαλείου θα αντικατασταθούν με τα νέα διαγράμματα.

Πλήρης επιλογή ζώνης ώρας

Επιλέξτε το εικονίδιο με το γαλλικό κλειδί στην μπάρα εργασιών για να ανοίξετε το παράθυρο Διαμόρφωσης Διαγράμματος:


Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές ζώνες ώρας για διαφορετικά διαγράμματα. Η λειτουργία ζωνών ώρας γενικά προσφέρει τις ίδιες επιλογές που ήταν διαθέσιμες στην προηγούμενη επιλογή «Διάγραμμα»:

Αποτέλεσμα μεταβλητού Ζ

Η μελέτη αποτελέσματος μεταβλητού Ζ θα είναι διαθέσιμη στην επιλογή «Νέο Διάγραμμα», στην κατηγορία Συγκριτικές μελέτες. Το αποτέλεσμα-Ζ θα προστεθεί σε έναν επιμέρους πίνακα:

Το εργαλείο αποτελέσματος-Ζ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να καταγράφει το μέγεθος της διακύμανσης μεταξύ δύο σχετιζόμενων προϊόντων. Ο επενδυτής επιλέγει ένα διάστημα παρελθόντος χρόνου -κατά προτίμηση μια σχετικά μικρή περίοδο μικρότερη από 30 συνεδριάσεις- χρησιμοποιώντας ημερήσιες τιμές. Το αποτέλεσμα μεταβλητού Ζ υπολογίζεται βάσει του λόγου μεταξύ των τιμών των δύο προϊόντων. Το πρώτο προϊόν θα χρησιμοποιηθεί στον αριθμητή και το δεύτερο προϊόν στον παρανομαστή του σχετικού κλάσματος. Ως εκ τούτου, ένα υψηλό θετικό αποτέλεσμα Ζ άνω του δύο υποδεικνύει ότι το πρώτο εργαλείο καταγράφει υπερπωλήσεις σε σχέση με το δεύτερο προϊόν. Ως απάντηση, ο επενδυτής θα πουλούσε το πρώτο εργαλείο και θα αγόραζε το δεύτερο εργαλείο. Η συναλλαγή θα ήταν η αντίθετη αν το αποτέλεσμα Ζ κυμμαίνεται κάτω του μείον δύο. Ωστόσο, ο χρόνος ανταπόκρισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα-Ζ εξαρτάται από  το προφίλ ανάληψης κινδύνου του επενδυτή και το τρέχον περιβάλλον της αγοράς.

Διάγραμμα Heikin-Ashi

Το Heikin-Ashi -το οποίο σημαίνει ράβδοι μέσου όρου στα Ιαπωνικά- είναι ένας τύπος διαγράμματος καταγραφής της τάσης στη διαπραγμάτευση. Σε ένα τυπικό διάγραμμα κεριών (Candlestick) οι όροι Άνοιγμα (Open), Υψηλό (High), Χαμηλό (Low) και Κλείσιμο (Close) χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν τις κινήσεις της αγοράς. Το διάγραμμα Heikin-Ashi χρησιμοποιεί μια διαφορετική φόρμουλα για να σχεδιάσει τις ράβδους.

  • HA Open = [HA Open (προηγούμενη ράβδος) + HA Close (προηγούμενη ράβδος)] / 2
  • HA High = Μέγιστο (High (τρέχουσα ράβδος), HA Open (τρέχουσα ράβδος) ή HA Close (τρέχουσα ράβδος))
  • HA Low = Ελάχιστο (Low (τρέχουσα ράβδος), HA  Open (τρέχουσα ράβδος), HA Close (τρέχουσα ράβδος))
  • HA Close = ( Open (τρέχουσα ράβδος) + High (τρέχουσα ράβδος) + Low (τρέχουσα ράβδος) + Close (τρέχουσα ράβδος)) / 4

Όπως ισχύει με ένα κανονικό διάγραμμα κεριών, τα διαγράμματα κεριών Heikin-Ashi μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις χρονικές περιόδους. Η αναγνώριση τάσεων με τη χρήση των ράβδων Heikin-Ahsi είναι ευκολότερη, καθώς οι τάσεις δεν επηρεάζονται από εσφαλμένες ενδείξεις με την ίδια συχνότητα όπως στα συνηθισμένα διαγράμματα κεριών. Παρακάτω παρουσιάζονται δύο ημερήσια διαγράμματα της Apple για την ίδια χρονική περίοδο, όπου μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Στο πεδίο πληροφοριών Open, High, Low και Close, όπου πρόκειται για το διάγραμμα Heikin-Ashi, προηγούνται τα αρχικά ΗΑ.

Μέγιστος αριθμός σχολίων

Μέχρι τώρα, ο μέγιστος αριθμός σημειώσεων που μπορούσε να προσθέσει ένας χρήστης σε ένα συγκεκριμένο διάγραμμα ήταν 50. Στην επιλογή «Νέο Διάγραμμα» της πλατφόρμας SaxoTrader αυξήσαμε αυτό το όριο στο 100. Οι χρήστες, όμως, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όσο περισσότερες σημειώσεις (και μελέτες) προστίθενται σε ένα διάγραμμα, τόσο ενδέχεται να μειωθεί η ταχύτητα και δυνατότητα απόκρισης του διαγράμματος από πλευράς παρουσίασης στην οθόνη, μεγένθυσης και φόρτωσης. Επιπλέον, τα παραπάνω επηρεάζονται και από τις δυνατότητες του υπολογιστή του χρήστη.

Διαμόρφωση χρώματος στον κέρσορα

Οι χρήστες διαγραμμάτων μπορούν να αλλάξουν το χρώμα του κέρσορα όταν αυτός βρίσκεται σε λειτουργία Crosshair ή Trackball. Πηγαίνετε στην επιλογή «Διαμόρφωση Διαγράμματος», επιλέξτε «Γραμμές και Χρώματα» και πηγαίνετε στο πεδίο Κέρσορας, στο κάτω μέρους του παραθύρου: