Δύο νέες στήλες σχετικά με την έκθεση των επενδυτικών προϊόντων στην πλατφόρμα SaxoTrader

Η Saxo Bank πρόσφατα προσέθεσε 2 στήλες σχετικά με την έκθεση του επενδυτή στα προϊόντα, στο εργαλείο ανοιχτών θέσεων της πλατφόρμας SaxoTrader:
  • “Exposure” : Αυτή η στήλη δείχνει την έκθεση του επενδυτή στο νόμισμα του εκάστοτε προϊόντος 
  • “Exposure (Νόμισμα λογαριασμού)”: Αύτη η στήλη δείχνει την έκθεση του επενδυτή στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού. 
Επιπλέον, η στήλη  “Αγοραία αξία” έχει μετονομαστεί σε  “Premium”. Αυτή η στήλη θα δείχνει τα  premiums των δικαιωμάτων προαίρεσης εφεξής.

Μέσω των δύο αυτών στηλών, οι επενδυτές μπορούν να ελέγχουν την έκθεσή τους στα διάφορα προϊόντα.