Αλλαγές στα στοιχεία για τις αγορές - Οκτώβριος

Τα δεδομένα πραγματικού χρόνου από τα ARCA και MKT (AMEX) της Νέας Υόρκης σε μία συνδρομή

Από την 1η Νοεμβρίου, οι συνδρομές για τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τα χρηματιστήρια «New York Stock Exchange (AMEX)» και «New York Stock Exchange (ARCA)» θα ενοποιηθούν σε μία ενιαία συνδρομή και με χαμηλότερη χρέωση, με την ονομασία «New York Stock Exchange AMEX and ARCA».
NYSE AMEX and ARCA
Ιδιώτες
Επαγγελματίες
Επίπεδο 1
1,00 USD / μήνα
24,00 USD / μήνα
 
Αν είστε εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε από τα δύο χρηματιστήρια, θα αποκτήσετε τη νέα συνδρομή αυτόματα.

Αδυναμία πρόσβασης σε δεδομένα για τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ για χρήστες από χώρες που αντιμετωπίζουν κυρώσεις

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (Office of Foreign Assets Control, OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ελέγχει και επιβάλλει οικονομικές και συναλλακτικές κυρώσεις βάσει της εξωτερικής πολιτικής και των στόχων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ έναντι συγκεκριμένων ξένων χωρών και καθεστώτων.
Η Saxo Bank συμμορφώνεται με τις οδηγίες του OFAC αναφορικά με τις χώρες που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων. Συνεπώς, οι χρήστες από τις χώρες Ιράν, Κούβα, Συρία, Βόρειο Κορέα και Σουδάν, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα για τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ NYSE Group, ICE, Globex, CBOE, Nasdaq και OPRA.

Μετακίνηση του VIX Volatility Index Option στη συνδρομή του οργανισμού OPRA (Options Price reporting Authority)

Από την 1η Νοεμβρίου, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για το Option του Δείκτη Μεταβλητότητας (VIX Volatility Index Option – VIX:xcbf) θα ενταχθούν στη συνδρομή «OPRA Options».
OPRA
Ιδιώτες
Επαγγελματίες
Επίπεδο 1
1,25 USD / μήνα
27,00 USD / μήνα
 
Για να λαμβάνετε τιμές σε πραγματικό χρόνο για τους δείκτες μετρητών VIX (VIX Cash Indices) χρειάζεται να εγγραφείτε στην υπηρεσία «Δείκτες CBOE»
Δείκτες CBOE
Ιδιώτες
Επαγγελματίες
Επίπεδο 1
2,00 USD / μήνα
2,00 USD / μήνα
 

Υπενθύμιση: Αύξηση της χρέωσης για τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο ισπανικό Χρηματιστήριο Μετοχών SIBE-BME

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Οκτωβρίου, το Χρηματιστήριο Μετοχών BME της Ισπανίας αυξάνει τη συνδρομή για τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο επιπέδου 1 και επιπέδου 2, ως εξής:
Ισπανικό Χρηματιστήριο Μετοχών BME
Ιδιώτες
Επαγγελματίες
Επίπεδο 1
4,50 EUR / μήνα
(προηγούμενη τιμή 4,25 EUR)
23,00 EUR / μήνα
(προηγούμενη τιμή 18,00 EUR)
Επίπεδο 2
14,50 EUR / μήνα
(προηγούμενη τιμή 12,50 EUR)
47,00 EUR / μήνα
(προηγούμενη τιμή 42,00 EUR)
 

Υποχρέωση εγγραφής στο ισπανικό Χρηματιστήριο Μετοχών SIBE για τους δείκτες ΙΒΕΧ

Από την 1η Νοεμβρίου, το Χρηματιστήριο Μετοχών SIBE-BME της Ισπανίας θα προχωρήσει στις ακόλουθες συνδρομές για τον δείκτη IBEX35:
Δείκτες ΙΒΕΧ
Ιδιώτες
Επαγγελματίες
Σε πραγματικό χρόνο
4,50 EUR / μήνα
4,50 EUR / μήνα
 
Για να λαμβάνετε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τον δείκτη ΙΒΕΧ35, χρειάζεται να εγγραφείτε στην υπηρεσία «Δείκτες ΙΒΕΧ». Τα δεδομένα με χρονική καθυστέρηση συνεχίζουν να παρέχονται χωρίς χρέωση.
​​​