Μη αποδεκτές οι καταθέσεις μέσω πιστωτικών καρτών Βελγίου από 1η Οκτωβρίου 2016

​​Από την 1η Οκτωβρίου 2016, οι καταθέσεις μέσω πιστωτικών καρτών δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές εφόσον αφορούν κάρτες οι οποίες εκδόθηκαν στο Βέλγιο ή ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Βελγίου. 

Οι κάτοικοι Βελγίου θα πρέπει να χρησιμοποιούν εμβάσματα.