Αλλαγή Προμηθευτή για την Αξιολόγηση Μετοχών

​Η Saxo Bank θα αντικαταστήσει τον τρέχοντα προμηθευτή πληροφοριών για τις μετοχές έως τον Οκτώβριο του 2014. Συγκεκριμένα, το σύστημα αξιολόγησης Industry Classification Benchmark (ICB), το οποίο παρέχεται από τη FTSE International Limited, θα αντικαταστήσει το σύστημα της SIX Financial. Το σύστημα ICB είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένα από τα βασικά πρότυπα αξιολόγησης.

Μια νέα Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης θα προστεθεί σε όλες τις πλατφόρμες. Από την πλευρά σας δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης SaxoTrader