Αλλαγές σε διαγράμματα και μελέτες

Προσθήκη Εκθετικού Μέσου όρου στις Μελέτες

Από τις 4 Φεβρουαρίου θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της μεθόδου υπολογισμού του Εκθετικού Μέσου όρου (Exponential Moving Average) στις Μελέτες. Η αλλαγή αυτή θα πραγματοποιηθεί τόσο για την WebTrader όσο και για την Saxo Trader.
Απόκρυψη Μπάρας

Από τις 18 Φεβρουαρίου οι χρήστες της πλατφόρμας θα έχουν την δυνατότητα απόκρυψης της μπάρας στα διαγράμματα  απλά ανοίγοντας το μενού όπως εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα και απενεργοποιώντας την επιλογή “Εμφάνιση Γραμμής Εργαλειών”. Η αλλαγή αυτή θα πραγματοποιηθεί τόσο για την Webtrader όσο και για την Saxo Trader.Για να εμφανιστεί η μπάρα ξανά κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο διάγραμμα, επιλέξτε “Επιλογές” και στην συνέχεια την επιλογή “Εμφάνιση Γραμμής Εργαλέιων”.


Τοποθέτηση Οριζόντιων Γραμμών με ακρίβεια

Μπορείτε πλέον να τοποθετείτε οριζόντιες γραμμές με μεγάλη ακρίβεια απλά κάνοντας διπλό κλικ στο πλαίσιο τιμών στον κάθετο άξονα και πληκτρολογώντας την επιθυμητή τιμή. Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει μόνο για την πλατφόρμα Saxo Trader.