Μεταβολές στις προμήθειες που υπόκεινται στην πράξη SEC 31 σχετικά με μετοχές και CFDs (DMA) των ΗΠΑ

Οι προμήθειες που υπόκεινται στην πράξη SEC 31 αυξάνονται σε $22.10 ανά εκατ. δολάρια από $17.40 ανά εκατ. δολάρια, την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 και αφορούν τις συναλλαγές στις οποίες οι εντολές των πελατών τοποθετούνται απευθείας στην υποκείμενη αγορά. 

Αυτές οι προμήθειες αφορούν μόνο χρηματιστήρια των ΗΠΑ, ενώ τα κανονικά CFDs εξαιρούνται από αυτή την επιβάρυνση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στους όρους και προϋποθέσεις​ που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

​​