Βελτιώσεις στα διαγράμματα της SaxoTraderGO

Νέα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα στα διαγράμματα της πλατφόρμας SaxoTraderGO από τις 2 Νοεμβρίου:

  • Δυνατότητα προβολής δύο προϊόντων σε ένα διάγραμμα
  • Τεχνικός δείκτης Bollinger Bandwidth

Προβολή δύο προϊόντων σε ένα διάγραμμα

Το νέο διάγραμμα της SaxoTraderGO προσφέρει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη προβολή δύο προϊόντων. Για να προσθέσετε το δεύτερο προϊόν, πατήστε το εικονίδιο + :

AddInstrumentChart.png

Όταν εμφανίζονται δύο προϊόντα, οι μελέτες και οι σχολιασμοί μπορούν να προστεθούν σε οποιοδήποτε από τα δύο, ενώ μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας κατά την προσθήκη μιας μελέτης/σχολιασμού.

Τεχνικός Δείκτης Bollinger Bandwidth

Η μελέτη Bollinger Bands εμπλουτίζεται με τον δείκτη Bollinger Bandwidth, ο οποίος είναι διαθέσιμος από την επιλογή «Προσθήκη μελέτης» στην ενότητα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, από τις αρχές Νοεμβρίου.

ChartBollBandsBW.png

Εξαγόμενο από τις Bollinger Bands, το Bollinger Bandwidth δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στις άνω και κάτω λωρίδες ως ποσοστό επί τοις εκατό. Το εύρος λωρίδας μειώνεται καθώς οι καμπύλες πλησιάζουν μεταξύ τους και αυξάνεται καθώς απομακρύνονται. Λόγω του ότι οι Bollinger Bands βασίζονται στην τυπική απόκλιση, η αύξηση/μείωση του εύρους υποδεικνύει την αύξηση/μείωση της μεταβλητότητας.​