Βελτιώσεις στα διαγράμματα της SaxoTraderGO

Μια σειρά βελτιώσεων είναι πλέον διαθέσιμες στα διαγράμματα της πλατφόρμας SaxoTraderGO:

Νέος τύπος διαγράμματοςΠοσοστιαίο συγκριτικό διάγραμμα

Νέες μελέτες

Νέες επιλογές προβολής

Κωδικός ή περιγραφή προϊόντος

Μια νέα επιλογή σάς επιτρέπει να προβάλλετε τους τίτλους των προϊόντων ως κωδικούς ήως περιγραφή :

3-1.png

Ετικέτα τιμής

Η τελευταία τιμή υποδεικνύει αν έχει σημειωθεί άνοδος ή πτώση, με πράσινο ή κόκκινο χρώμα, ή μπλε χρώμα εάν δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση τα τελευταία 3 δευτερόλεπτα.

3-2.png

Η τιμή στα διαγράμματα Forex δίνει, επίσης, έμφαση στα pip, όπως ισχύει στην υπόλοιπη πλατφόρμα.

Χρώμα γεμίσματος στα διαγράμματα κεριών και τις μελέτες

Προσθέσαμε νέες επιλογές χρώματος, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε τα χρώματα γραμμών, περιγράμματος και γεμίσματος στα διαγράμματα κεριών και στις μελέτες τύπου Bollinger Bands (Λωρίδες Bollinger).

Μπορείτε, επίσης, να προβάλλετε τα διαγράμματα κεριών χωρίς εσωτερικό χρώμα, κάνοντας την ανάλογη επιλογή. 

3-3.png

Αντίστοιχα, σε μελέτες όπως η Bollinger Bands μπορείτε να ορίσετε ή να αφαιρέσετε το χρώμα γεμίσματος μεταξύ των γραμμών.

Προσαρμογή Fibonacci προς τα δεξιά

Το μήκος των γραμμών στους σχολιασμούς Fibonacci μπορούν πλέον να προσαρμοστούν προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Επιλέξτε τη Fibonacci που θέλετε να προσαρμόσετε και σύρετε το άκρο ρύθμισης, μετατοπίζοντας τις γραμμές αριστερά ή δεξιά.

3-4.png

Στις ρυθμίσεις παραμέτρων του σχολιασμού, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο και την ημερομηνία λήξης, ή να τα επεκτείνετε στο άπειρο.

Επιμήκυνση κάθετων γραμμών

Είναι πλέον δυνατόν να επιμηκύνετε τις κάθετες γραμμές μέσω επιμέρους παραθύρων, πατώντας στο εικονίδιο των ρυθμίσεων και επιλέγοντας Επιμήκυνση κάθετης γραμμής.

Αντιγραφή σχολιασμών

Πλέον, μπορείτε να αντιγράφετε σχολιασμούς πατώντας στο εικονίδιο αντιγραφής επί του σχολιασμού.

3-5.png

Επιμέρους στιγμιότυπα

Πλέον μπορείτε, επίσης, να επιλέγετε ή να αποεπιλέγετε τη Προσαρμογή Σχολιασμών ανά επιμέρους σχολιασμό, μέσω των ειδικών ρυθμίσεων ανά σχολιασμό.