Λήξη της συνδρομής στο Hightower Report

​Σας ενημερώνουμε ότι οι εκθέσεις Hightower Report δεν είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της SaxoTrader. Δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα συνδρομής στην υπηρεσία καθημερινής καταγραφής ειδήσεων.