Διεύρυνση ωραρίου για συναλλαγές στον Δείκτη UK100

Οι συναλλαγές στο CFD του Δείκτη UK100 (UK100100.ISX), ο οποίος ακολουθεί την πορεία των 100 κορυφαίων μετοχών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE), μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται εντός διευρυμένου ωραρίου:

Άνοιγμα: 01:01 GMT (από 07:01 GMT πριν)

Κλείσιμο: 20:55 GMT​