ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο Equity Research για τους ιδιώτες επενδυτές

Η Saxo Bank προσφέρει το εργαλείο Equity Research σε όλους τους ιδιώτες πελάτες της δωρεάν, παρέχοντας εκτενή θεμελιώδη στοιχεία για τις εισηγμένες εταιρείες, ώστε να μπορείτε να τις αξιολογείτε.

Αναφορές του Equity Research της Saxo Bank

Oι αναφορές του εργαλείου Equity Research παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για περισσότερες από 11.000 εισηγμένες εταιρείες. Δείτε παρακάτω ένα δείγμα από τις διαθέσιμες πληροφορίες:

EquityResearchGO.png

Εγγραφή στο Equity Research

Για χρήση του εργαλείου Equity Research απαιτείται εγγραφή, η οποία είναι δωρεάν για τους ιδιώτες πελάτες της Saxo Bank.

Για εγγραφή στο Equity Research μέσω της πλατφόρμας SaxoTraderGO, μεταβείτε στο εξής:

Λογαριασμός > Συνδρομές > Έρευνα

EquityResearchGO_Subscribe.png

Για εγγραφή στο Equity Research μέσω των SaxoTrader και SaxoWebTrader, μεταβείτε στο εξής:

Λογαριασμός > Συνδρομές > Διαχείριση Συνδρομών > Έρευνα

Σύνοψη και γενικές πληροφορίες

Οι καρτέλες «Σύνοψη» και «Γενικές Πληροφορίες» παρέχουν βασικές πληροφορίες για την εταιρεία, μεταξύ των οποίων:

  • Θεμελιώδη μεγέθη για την εταιρεία, όπως δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E), κέρδη ανά μετοχή (EPS), μερισματική απόδοση, απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), κ.λπ.
  • Αξιολογήσεις αναλυτών για τις μετοχές (Αγορά, Διακράτηση και Πώληση)
  • Tιμές-στόχος
  • Κατανομή εσόδων της εταιρείας

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Στην καρτέλα «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία» παρέχονται ιστορικά στοιχεία 5ετίας, εκτιμήσεις της αγοράς για την επόμενη 3ετία, καθώς και πλήρης χρηματοοικονομική ανάλυση για την εταιρεία.

Αποτίμηση

Η καρτέλα «Αποτίμηση» παρουσιάζει ανάλυση της αποτίμησης και των συντελεστών αποτιμήσεων με τάσεις κερδών και προβλέψεις για τα προσεχή 3 χρόνια.

Σύγκριση εταιρειών

Για επιλεγμένες εταιρείες, παρέχεται πλήρης ανάλυση της εταιρείας σε σύγκριση με αντίστοιχες εταιρείες και τις κορυφαίες εταιρείες στην αγορά.​