ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο Equity Research για τους ιδιώτες επενδυτές

​​Από την 1η Οκτωβρίου, το εργαλείο Equity Research διατίθεται χωρίς κανένα κόστος σε όλους τους ιδιώτες επενδυτές-πελάτες της Saxo Bank μέσα από τις πλατφόρμες SaxoTraderGO και SaxoTrader.

Από την 1η Οκτωβρίου, η Saxo Bank προσφέρει το εργαλείο Equity Research χωρίς κόστος σε όλους τους ιδιώτες πελάτες της, παρέχοντάς σας εκτενή θεμελιώδη στοιχεία για τις εισηγμένες εταιρείες, ώστε να μπορείτε να τις αξιολογείτε.

Το εργαλείο Equity Research παρέχει εκτενή θεμελιώδη στοιχεία για τις εισηγμένες εταιρείες, ώστε να μπορείτε να τις αξιολογείτε. Το Equity Research καλύπτει περισσότερες από 11.000 μετοχές και είναι πλήρως ενσωματωμένο στις πλατφόρμες συναλλαγών της Saxo Bank για εύκολη πρόσβαση – διαθέσιμο στην πλατφόρμα SaxoTrader και από τις 7 Οκτωβρίου και στην πλατφόρμα SaxoTraderGO.

free equity reseach free.png 

Εγγραφή στο Equity Research

Για χρήση του εργαλείου Equity Research απαιτείται εγγραφή, η οποία είναι χωρίς κόστος για τους ιδιώτες πελάτες της Saxo Bank.

Για εγγραφή στο Equity Research μέσω της πλατφόρμας SaxoTrader, μεταβείτε στο εξής:
Λογαριασμός > Συνδρομές > Διαχείριση συνδρομών > Έρευνα

Για εγγραφή στο Equity Research μέσω της πλατφόρμας SaxoTraderGO, μεταβείτε στο εξής:
Λογαριασμός > Συνδρομές > Έρευνα

Περίληψη και Γενικές Πλη​ροφορίες

Οι καρτέλες Περίληψη και Γενικές Πληροφορίες παρέχουν βασικές πληροφορίες για την εταιρεία, μεταξύ των οποίων:

  • Θεμελιώδη μεγέθη για την εταιρεία, όπως δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E), κέρδη ανά μετοχή (EPS), μερισματική απόδοση, απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), κ.λπ.
  • Αξιολογήσεις αναλυτών για τις μετοχές (Αγορά, Διατήρηση και Πώληση)
  • Tιμές-στόχος
  • Κατανομή εσόδων της εταιρείας

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Στην καρτέλα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία παρέχονται ιστορικά στοιχεία 5ετίας, εκτιμήσεις της αγοράς για την επόμενη 3ετία, καθώς και πλήρης χρηματοοικονομική ανάλυση για την εταιρεία.

Αποτίμηση

Η καρτέλα Αποτίμηση παρουσιάζει μια ανάλυση της αποτίμησης και των συντελεστών αποτιμήσεων με τάσεις κερδών και προβλέψεις για τα προσεχή 3 χρόνια.

Σύγκριση εταιρειών

Για επιλεγμένες εταιρείες, παρέχεται πλήρης ανάλυση της εταιρείας σε σύγκριση με αντίστοιχες εταιρείες και τις κορυφαίες εταιρείες στην αγορά.

Εργαλείο Stock Screener (πλατφόρμες SaxoTrader και SaxoWebTrader)

Με τη δωρεάν συνδρομή στο εργαλείο Equity Research, μπορείτε πλέον να έχετε πλήρη πρόσβαση και στο εργαλείο Stock Screener, το οποίο λειτουργεί με κριτήρια αναζήτησης και αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες SaxoTrader και SaxoWebTrader.​