Κατάργηση των εντολών Stop στο Forex

Στις 12 Φεβρουαρίου 2016, θα καταργηθεί η εντολή Stop που είναι διαθέσιμη στα κύρια ζεύγη νομισμάτων (για συναλλαγές κάτω των 3 εκατομμυρίων). Η συγκεκριμένη εντολή θα αντικατασταθεί από τις εντολές Stop if Bid και Stop if Offered, οι οποίες ενεργοποιούνται στην τιμή πώλησης ή αγοράς, αντίστοιχα, που έχει καθοριστεί κάθε φορά.

Σε περίπτωση που έχετε ανοιχτές εντολές Stop, παρακαλούμε ακυρώστε τις ή αντικαταστήστε τις με τις αντίστοιχες εντολές Stop if Bid/Offer πριν από τις 12 Φεβρουαρίου.


fx stop orders - 3.png