Συντελεστές ευαισθησίας(Greeks) και τεκμαρτή μεταβλητότητα στα Stock Options των ΗΠΑ

​​​​​

Στο εργαλείο Options Chain και στο Παράθυρο Συναλλαγών της πλατφόρμας SaxoTrader είναι πλέον διαθέσιμοι οι συντελεστές ευαισθησίας (Greeks) και η τεκμαρτή μεταβλητότητα για τα Stock Options των ΗΠΑ.

greeks1.png

Για να προσθέσετε τους συντελεστές ευαισθησίας και την τεκμαρτή μεταβλητότητα στο εργαλείο Options Chain:

Κάντε δεξί κλικ πάνω στην κεφαλίδα του πίνακα, επιλέξτε «Στήλες» και στη συνέχεια προσθέστε τις στήλες συντελεστών ευαισθησίας / μεταβλητότητας στις καρτέλες δικαιωμάτων αγοράς (Call) και πώλησης (Put).​


greeks2.png