Αύξηση Κόστους Συνδρομών

Από τις 28 Φεβρουαρίου το Globex - CME (Globex) θα προχωρήσει στην εισαγωγή κόστους συνδρομής για παροχή τιμών σε πραγματικό χρόνο (Level 1 και Level 2) τόσο για τους Ιδιώτες όσο και για τους Επαγγελματίες πελάτες.

Χρήστες που θα εγγραφούν στις υπηρεσίες μετά τις 28 Φεβρουαρίου του 2014, θα χρεωθούν τις ακόλουθες προμήθειες. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι το CME δεν θα χρεώσει το νέο αυτό κόστος συνδρομής σε χρήστες που είχαν ήδη συνδρομή πριν την 1η Μαρτίου του 2014.

Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας πριν την 1η Μαρτίου του 2014, η νέα αυτή προμήθεια συνδρομής θα είναι ορατή στην Διαχείριση Συνδρομών αλλά δεν θα υπάρξει χρέωση στον Λογαριασμό σας.

Globex Επαγγελματίες Ιδιώτες
Level 1 340 USD / μήνα
3 USD 
​Level 2 340 USD / μήνα 
​15 USD

Από την 1η Μαρτίου το CBOE θα προχωρήσει σε αύξηση του κόστους συνδρομής για παροχή τιμών σε πραγματικό χρόνο (Level 1) τόσο για τους Ιδιώτες όσο και για τους Επαγγελματίες πελάτες.

Το κόστος της συνδρομής που θα περιλαμβάνει  δεδομένα επιπέδου 1 (Level 1) και στο Toronto Venture exchange, θα διαμορφωθεί ως εξής:

​CBOE Επαγγελματίες Ιδιώτες
Level 1 USD 2.00 /μήνα
(πριν USD 1.75 / μήνα)
​USD 2.00 /μήνα
(πριν USD 1.75 / μήνα)

Από την 1η Μαρτίου το CBOE θα προχωρήσει σε εισαγωγή κόστους συνδρομής για παροχή τιμών σε καθυστέρηση τόσο για Ιδιώτες όσο και για Επαγγελματίες πελάτες.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η παροχή τιμών με καθυστέρηση θα διακοπεί και θα χρειαστεί η συνδρομή προκειμένου η παροχή τιμών να παραμείνει ενεργή.

Το κόστος της συνδρομής θα διαμορφωθεί ως εξής:

CBOE Επαγγελματίες Ιδιώτες
​Delayed ​USD 0.20 /μήνα USD 0.20 /μήνα

Από την 1η Μαρτίου το New York Stock Exchange (NYSE) θα προχωρήσει σε αύξηση του κόστους συνδρομής για παροχή τιμών σε πραγματικό χρόνο (Level 1) για Επαγγελματίες πελάτες.

Το κόστος της συνδρομής θα διαμορφωθεί ως εξής:

​New York Stock Exchange (NYSE) ​Επαγγελματίες
Level 1​ ​ ​USD 50.00 /μήνα (πριν USD 30.00 / μήνα) για 1-2 χρήστες
USD 30.00 /μήνα (πριν USD 30.00 / μήνα) για 3-999 χρήστες

Από την 1η Μαρτίου το New York Stock Exchange (NYSE Arca) θα προχωρήσει σε αύξηση του κόστους συνδρομής για παροχή τιμών σε πραγματικό χρόνο (Level 1) για Επαγγελματίες πελάτες.

Το κόστος της συνδρομής θα διαμορφωθεί ως εξής:

​NYSE Arca Επαγγελματίες
Level 1 USD 30.00 /μήνα (πριν USD 25.00 / μήνα)

Από την 1η Μαρτίου το Euronext Stock exchange (NYSE Euronext) θα προχωρήσει σε αύξηση του κόστους συνδρομής για παροχή τιμών σε πραγματικό χρόνο (Level 1 και Level2) για Επαγγελματίες πελάτες.

Το κόστος της συνδρομής θα διαμορφωθεί ως εξής:

​NYSE Euronext ​Stock Exchange ​Επαγγελματίες
​Level 1 ​ ​EUR 61.00 /μήνα (πριν EUR 59.00 / μήνα)
​Level 2 ​ EUR 86.00 /μήνα (πριν EUR 84.00 / μήνα)

Από την 1η Μαρτίου το Johannesburg Stock Exchange (JSE) θα προχωρήσει σε αύξηση του κόστους συνδρομής για παροχή τιμών σε πραγματικό χρόνο (Level 1 και Level2) τόσο για Ιδιώτες όσο και για Επαγγελματίες πελάτες.

Το κόστος της συνδρομής θα διαμορφωθεί ως εξής:

​JSE Επαγγελματίες ​Ιδιώτες
Level 1 USD 28.40
(πριν USD 27.20 / μήνα)
​USD 7.70 
(πριν USD 7.40 / μήνα)
​Level 2​ USD 40.50 /μήνα 
(πριν USD 30.00 / μήνα)
USD 10.90 /μήνα
(πριν USD 9.00 / μήνα)

Από την 1η Μαρτίου το Warsav Stock Exchange (WSE) θα προχωρήσει σε αύξηση του κόστους συνδρομής για παροχή τιμών σε πραγματικό χρόνο (Level 1 και Level 2) τόσο για Ιδιώτες όσο και για Επαγγελματίες πελάτες.

Το κόστος της συνδρομής θα διαμορφωθεί ως εξής:

​WSE Επαγγελματίες
​Level 1 ​PLN 158.25 /μήνα (πριν PLN 136.75 / μήνα)
Level 2 PLN 158.25 /μήνα (πριν PLN 136.75 / μήνα)

Από την 1η Φεβρουαρίου το TDN News θα προχωρήσει σε αύξηση του κόστους συνδρομής για παροχή τιμών σε πραγματικό χρόνο τόσο για Ιδιώτες όσο και για Επαγγελματίες πελάτες.

Το κόστος της συνδρομής θα διαμορφωθεί ως εξής:

​TDN News Επαγγελματίες ​Ιδιώτες
​Dane w czasie rzeczywistym NOK 832 /μήνα ​
(πριν NOK 800 / μήνα)
​NOK 832 /μήνα 
(πριν NOK 800 / μήνα)