Συναλλαγές σε Futures Spread

Από τις 18 Φεβρουαρίου του 2014, μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε Futures Spreads σε μια σειρά επενδυτικών προϊόντων σε όλες τις πλατφόρμες συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής  SaxoTrader για κινητά τύπου Smartphone και για Τablets.

Με τη δυνατότητα συναλλαγών σε Futures Spread, ένα και μόνο παράθυρο εντολής θα σας επιτρέπει εύκολα να μετακυλύετε τις θέσεις σε Futures πριν τη λήξη, στην επόμενη ημερομηνία λήξης, χωρίς να υφίσταστε τον κίνδυνο χρονικής υστέρησης ή διαφοράς στο spread (lagging or spread risk).  


Η Saxo Bank σας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε Intramarket Futures Spreads σε μια σειρά βασικών συμβολαίων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, του πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων, ισοτιμιών, επιτοκίων, ομολόγων και σημαντικών χρηματιστηριακών δεικτών.

​Κατηγοριοποίηση Προϊόντων ​Συμβόλαια
Αγροτικά ​Κακάο, Καφές, Δημητριακά, Καλαμπόκι, Ζάχαρη…
Ενεργειακά ​Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο...
Δείκτες ​S&P 500, NASDAQ-100, Dow Jones, …
​FX  ​EUR/USD, GBP/USD,…
Επιτόκια ​STIRs (EuroDollar, … )
US-Treasuries, ...
Μέταλλα ​Χρυσός, Ασήμι, Χαλκός…

 

Σημαντικότεροι λόγοι πραγματοποίησης συναλλαγών σε Futures Spreads με τη Saxo Bank

  • Πολύ εύκολη μετακύληση της θέσης για τον αμέσως επόμενο μήνα.

  • Υλοποιήστε επενδυτικές στρατηγικές σε Future Spreads σε αγροτικά προϊόντα, πετρέλαιο και προϊόντα ενέργειας, βασικά και πολύτιμα μέταλλα, ομόλογα κ.α. – όλα μέσα από μονάχα μία πλατφόρμα, απολαμβάνοντας τα οφέλη της μόχλευσης.*

  • Χρησιμοποιήστε μετοχές και ομόλογα για τη χρηματοδότηση του λογαριασμού σας, αλλά και ως ενέχυρο για την επένδυση με χρήση περιθωρίου ασφάλισης.
  • Δημιουργήστε ένα διαφοροποιημένο, online, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μέσα από έναν μοναδικό λογαριασμό – επιλέξτε από ένα εκτεταμένο εύρος Futures, Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, Συμβολαίων Επί της Διαφοράς, Μετοχών και Δικαιωμάτων Προαίρεσης.

*If eligible for SPAN margin