Αποστολή του margin call σε όλους τους χρήστες ενός λογαριασμού

​Στους λογαριασμούς με πολλούς χρήστες, σύντομα οι ειδοποιήσεις υψηλού περιθωρίου ασφάλισης (margin call) θα αποστέλλονται μέσω email σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες με κωδικούς πρόσβασης στον εν λόγω λογαριασμό, αντί μόνο στον βασικό χρήστη.​