Αλλαγές στα Στοιχεία από τις Αγορές 05/02/15

​​​​​

Το Chicago Futures Exchange (CFE – Χρηματιστήριο ΣΜΕ του Σικάγο) μετονομάζεται σε CFE - CBOE Futures Exchange στις 16 Φεβρουαρίου 2015.

Το Chicago Futures Exchange (CFE – Χρηματιστήριο ΣΜΕ του Σικάγο) μετονομάζεται σε CFE - CBOE Futures Exchange στις 16 Φεβρουαρίου 2015 και ο Δείκτης Μεταβλητότητας CBOE (VIX) θα διαπραγματεύεται στο CFE - CBOE Futures Exchange.

H αλλαγή αφορά μόνο στην ονομασία του χρηματιστηρίου. Δεν θα επηρεαστούν οι όροι συναλλαγών, οι θέσεις και τα συνδρομητικά δεδομένα.

CFECBOE Futures Exchange (πρώην CFE Futures Exchange)

Ιδιώτες επενδυτές

Επαγγελματίες επενδυτές

Δεδομένα πραγματικού χρόνου

 1,50 USD/μήνα
(
αμετάβλητο)

 7,50  USD/ μήνα
(
αμετάβλητο)​