Αλλαγές στα δεδομένα αγοράς

Χρεώσεις για δεδομένα GLOBEX σε πραγματικό χρόνο από 01/01/2015 
Από την 1η Ιανουαρίου 2015, θα υπάρξουν χρεώσεις για την παροχή δεδομένων GLOBEX σε πραγματικό χρόνο.
GLOBEX
Ιδιώτες
Επαγγελματίες
Επίπεδο 1
3 USD / μήνα
340 USD / μήνα
Επίπεδο 2
15 USD / μήνα
340 USD / μήνα
 
Σημαντικό! Οι τρέχουσες συνδρομές λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2014
Εάν είστε ήδη συνδρομητής στα δεδομένα GLOBEX σε πραγματικό χρόνο, η συνδρομή σας θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Εάν ανανεώσετε τη συνδρομή σας, η σχετική χρέωση θα εφαρμόζεται σε μηνιαία βάση.
Για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας μετά το 2014, μέσω της πλατφόρμας SaxoTrader ή SaxoWebTrader, προχωρήστε στα εξής:
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Συνδρομών, στην καρτέλα Λογαριασμός > Διαχείριση Συνδρομών > Χρηματιστήρια Futures
 2. Πατήστε στο κουμπί «Ανανέωση», στην τρέχουσα συνδρομή.

Μετονομασία της ICE Futures Europe και αύξηση των χρεώσεων για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από 01/01/2015

Την 1η Ιανουαρίου 2015, η ICE Futures Europe θα μετονομαστεί σε «ICE Futures Europe - Commodities», ενώ οι χρεώσεις για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο θα αυξηθούν όπως εμφανίζεται παρακάτω:
ICE Futures Europe - Commodities
(
πρώην ICE Futures Europe)
Ιδιώτες
Επαγγελματίες
Επίπεδο 1
95 USD / μήνα
(προηγούμενη τιμή 85 USD)
95 USD / μήνα
(προηγούμενη τιμή 85 USD)
Επίπεδο 2
95 USD / μήνα
(προηγούμενη τιμή 85 USD)
95 USD / μήνα
(προηγούμενη τιμή 85 USD)
Η ICE Futures Europe - Commodities θα συμπεριλάβει τα ακόλουθα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures):
 • Brent
 • WTI
 • Gas Oil
 • Gas Oil LS
 • EUA
 • CER
 • Coal Richards Bay
 • Coal Rotterdam
 • Cocoa (ανήκε στην LIFFE)
 • Coffee (ανήκε στην LIFFE)
 • Feed Wheat (ανήκε στην LIFFE)
 • White Sugar (ανήκε στην LIFFE)
 

Μετονομασία της ICE LIFE και αύξηση των χρεώσεων για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από 01/01/2015

Την 1η Ιανουαρίου 2015, η συνδρομή για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο της ICE LIFFE θα μετονομαστεί σε «ICE Futures Europe - Financials», ενώ οι χρεώσεις για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο θα αυξηθούν όπως εμφανίζεται παρακάτω:
ICE Futures Europe - Financials
(
πρώην ICE LIFFE)
Ιδιώτες
Επαγγελματίες
Επίπεδο 1
95 USD / μήνα
(προηγούμενη τιμή 85 USD)
95 USD / μήνα
(προηγούμενη τιμή 85 USD)
Επίπεδο 2
95 USD / μήνα
(προηγούμενη τιμή 85 USD)
95 USD / μήνα
(προηγούμενη τιμή 85 USD)
 
Η ICE Futures Europe - Financials θα συμπεριλάβει τα ακόλουθα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures):
 • FTSE 100
 • London Stock Options
 • Bond Derivatives
 • Euribor
 • Short Sterling
 • Euroswiss
 • Euroyen
 • Short Gilt
 • Long Gilt
 • Medium Gilt
Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τα παρακάτω μαλακά εμπορεύματα (soft commodities) θα είναι διαθέσιμα μόνο ως τμήμα της συνδρομής ICE Futures Europe - Commodities.
 • Cocoa (ανήκε στην LIFFE)
 • Coffee (ανήκε στην LIFFE)
 • Feed Wheat (ανήκε στην LIFFE)
 • White Sugar (ανήκε στην LIFFE)

Εισαγωγή των Options του Hong Kong Exchange στη συνδρομή του Hong Kong Futures Exchange

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τα Contract Options και τα Stock Options του Hong Kong Exchange θα συμπεριλαμβάνονται στη συνδρομή του Hong Kong Futures Exchange.

Αύξηση των χρεώσεων για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul) από 01/01/2015

Την 1η Ιανουαρίου 2015, το Istanbul Stock Exchange θα αυξήσει το κόστος συνδρομής για τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
Istanbul Stock Exchange
Ιδιώτες
Επαγγελματίες
Επίπεδο 1
25 TRY / μήνα
(προηγούμενη τιμή 16,51 TRY)
25 TRY / μήνα
(προηγούμενη τιμή 16,51 TRY)
 

Μείωση των χρεώσεων για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους επαγγελματίες, στο New York Stock Exchange (NYSE) από 01/01/2015

Την 1η Ιανουαρίου 2015, το New York Stock Exchange θα μειώσει τις χρεώσεις συνδρομής για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους επαγγελματίες, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
New York Stock Exchange
Επαγγελματίες
Επίπεδο 1 (1-2 συσκευές)
45 USD / συσκευή / μήνα
(προηγούμενη τιμή 50 USD)
Επίπεδο 1 (3 – 999 συσκευές)
27 USD / συσκευή / μήνα
(προηγούμενη τιμή 30 USD)
 
Η τιμή στο New York Stock Exchange (NYSE) ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό συσκευών/χρηστών για τον οποίο εγγράφεται ένας πελάτης.  Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας με έναν μόνο χρήστη σήμερα πληρώνει 50 USD / μήνα, ενώ ένας επαγγελματίας με 3 χρήστες υποχρεούται να πληρώσει 3 x 30 USD / μήνα.

Μείωση των χρεώσεων για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους επαγγελματίες, στα New York Stock Exchange (NYSE) AMEX και ARCA από 01/01/2015

Την 1η Ιανουαρίου 2015, τα χρηματιστήρια New York Stock Exchange (NYSE) AMEX και ARCA θα μειώσουν το κόστος συνδρομής για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους επαγγελματίες, όπως περιγράφεται παρακάτω:
New York Stock Exchange AMEX και ARCA
Επαγγελματίες
Επίπεδο 1 (1-2 συσκευές)
23 USD / μήνα
(προηγούμενη τιμή 24 USD)
 

Αύξηση των χρεώσεων της υπηρεσίας ενημέρωσης TDN Finans από 01/01/2015

Την 1η Ιανουαρίου 2015, η νορβηγική υπηρεσία ενημέρωσης TDN Finans θα αυξήσει το κόστος συνδρομής για ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
TDN Finans
Ιδιώτες
Επαγγελματίες
Σε πραγματικό χρόνο
830 NOK / μήνα
(προηγούμενη τιμή 800 NOK)
830 NOK / μήνα
(προηγούμενη τιμή 800 NOK)