Αλλαγές στις πληρoφορίες από τις αγορές

​​Το χρηματιστήριο MEFF θα αυξήσει τη συνδρομή για την παρακολούθηση του βάθους αγοράς  (level 2) για τους ιδιώτες επενδυτές από την 1η Μαΐου 2015.​​

​​ MEFF​ Ιδιώτες Επενδυτές​
Βάθος αγοράς (Level 2) ​ 20 EUR/μήνα
(προηγουμένως 18 EUR/μήνα)
​​​​​​