Αλλαγές στην υπηρεσία δεδομένων της αγοράς

​​​​​​

​​Απαιτείται συνδρομή για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στα προϊόντα Xetra Stars

Από την 1η Απριλίου 2016, απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τα προϊόντα Xetra Stars:

Deutsche Börse Xetra Stars

Ιδιώτες Επενδυτές

Επαγγελματίες Επενδυτές

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 1

6,00 EUR/μήνα

16,90 EUR/​μήνα

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 2

9,00 EUR/μήνα

26,00 EUR/μήνα​

​​

Συνδρομή για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στα προϊόντα του ICE

Σας ενημερώνουμε ότι απαιτείται η αντίστοιχη συνδρομή για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τα προϊόντα του ICE.

ICE Futures Europe Commodities:

ICE Futures Europe Commodities

Ιδιώτες Επενδυτές

Επαγγελματίες Επενδυτές

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 1

110 USD/μήνα

110 USD/μήνα

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 2

110 USD/μήνα

110 USD/μ​ήνα


​​ICE Futures Europe Financials:​ ​

ICE Futures Europe Financials

Ιδιώτες Επενδυτές

Επαγγελματίες Επενδυτές

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 1

110 USD/μήνα

110 USD/μήνα

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 2

110 USD/μήνα

110 USD/μήνα


ICE Futures U.S. (NYBOT):​

ICE Futures U.S. (NYBOT)

Ιδιώτες Επενδυτές

Επαγγελματίες Επενδυτές

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 1

110 USD/μήνα

110 USD/μήνα

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 2

110 USD/μήνα

110 USD/μήνα

​​

Μετακίνηση των εισηγμένων ETF του Λονδίνου από το London Stock Exchange στο London Stock Exchange (ETFs)

Τα εισηγμένα ETF του Λονδίνου, που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα μέσω του LSE_SETS - London Stock Exchange, θα ενσωματωθούν στο LSE_ETF-London Stock Exchange (ETFs). Η μετακίνηση στο LSE_ETF-London Stock Exchange (ETFs) τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2016.

Η συγκεκριμένη μεταβολή δεν επηρεάζει τις συνδρομές για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία για τα προϊόντα αυτά θα παραμείνουν διαθέσιμα μέσω της συνδρομής στο London Stock Exchange.

London Stock Exchange 

Επαγγελματίες ​Επενδυτές

Ιδιώτες Επενδυτές

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 1

41,90 GBP/μήνα

4,10 GBP/μήνα

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 2

165,05 GBP/μήνα

6,00 GB​P/μήνα​

​​